Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kalland: Både bildning och utbildning är viktigt

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Mirjam Kalland
Bild: Susa Junnola / MLL

Mirjam Kalland har valts till ny rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hon valdes av högskolans styrelse för mandatperioden 2015-2017.

- Det känns väldigt omtumlande, spännande och roligt att ta itu med nya utmaningar. Jag är naturligtvis glad att det gick så här, säger Kalland.

Två andra personer sökte tjänsten, Lars Lundsten, filosofie doktor, docent och universitetslektor och Tuomas Martikainen, filosofie doktor, docent och forskare. Kalland anser att de alla tre var kompetenta kandidater och har svårt att gissa varför just hon valdes, men tror att hennes praktiska erfarenheten av ledarskap vägde tungt.

Det akademiska intresset var avgörande

Kalland jobbar för tillfället som generalsekreterare vid Mannerheims barnskyddsförbund och har tidigare jobbat som forskare vid Folkhälsans forskningscentrum där hon fortfarande leder en forskningsgrupp.

- Jag har redan länge stått med ena foten i den akademiska världen och jag har hela mitt liv på något sätt sysslat med forskning, kanske bara med lillfingret men ändå. Så det var nog mitt akademiska intresse som ledde till att jag sökte tjänsten.

Vill värna om den goda studiemiljön

Kalland anser det vara för tidigt att säga vad hon konkret vill jobba för som rektor. Hon vill sätta sig ordentligt in i högskolans situation och hennes nya arbetsuppgifter innan hon kommenterar vilka de viktigaste frågorna är.

- För att veta vart man ska gå så måste man först veta var man är. Jag är inte den som slår in öppna dörrar. Jag är till min karaktär sådan att jag först omsorgsfullt bekantar mig med nya saker innan jag börjar tänka på hur man ska jobba i framtiden. Det jag redan vet är att jag vill fortsätta värna om den goda studie- och arbetsmiljö som finns där och utveckla högskolan tillsammans med studenterna och den övriga personalen.

Universitetet ska vara både bildande och utbildande

Kalland anser att universitetet har tre roller; forskning, undervisning och samhällspåverkan. Hon tror att betydelsen av samhällspåverkan kommer att förstärkas i framtiden. Universitetet ska enligt henne vara både bildande och utbildande och i bästa fall kan man förena de här två. Hon hoppas att utbildningsprogrammen inte är för snävt inriktade på ett visst yrke, men samtidigt konstaterar hon att man måste komma ihåg att studerande behöver jobb efter studierna.

- Den här balansgången tycker jag är svår för tillfället. Det är ett faktum att studierna fördröjs då studerande jobbar vid sidan om studierna, men jag har väldigt svårt att se det endast som något negativt. Om man jobbar under studietiden har man också lättare att hitta jobb när man blir färdig.

Bland annat den här problematiken är en av de viktiga frågor hon vill sätta sig in i, men hon poängterar att komplicerade frågor sällan har entydiga svar.

Kalland efterträder Henrik Hägglund som varit rektor för högskolan i 19 år. Officiellt börjar den nya rektorsperioden vid årsskiftet men Kalland vet inte ännu när hon har möjlighet att börja på den nya arbetsplatsen. Hon ska diskutera med styrelsen vid Mannerheims barnskyddsförbund om vilka arrangemang de ska vidta. Ifall Kalland inte kan börja arbetet som rektor direkt vid årsskiftet kommer en prorektor att fungera som rektor tills hon kan ta över uppdraget.

Korrigering: Tidigare stod det att Lars Lundsten är pedagogie doktor, men han är filosofie doktor. Felet rättat 17.11. kl. 21.00