Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Helsingfors saknar en moské

Från 2014
Et'hem Bey -moskéns minaret i Tirana, Albanien

Helsingfors är den enda huvudstaden i EU som saknar en egen moské trots att det bor kring 30 000 muslimer i huvudstadsregionen. Det här borde omedelbart åtgärdas, anser Arshe Said, ordförande för Finlands somaliska förbund.

- Moskén är en viktig symbol för muslimerna, och islam och muslimer har funnits i Finland ända sedan slutet av 1800-talet. Därför tycker jag det skulle vara naturligt att vi får en egen moské till Helsingfors, säger Arshe Said.

Arsche Said
Bildtext Arshe Said

Said uttryckte också sin åsikt i en kolumn i Hufvudstadsbladet.

Det finns ett sextiotal muslimska bönesrum och mötesrum i Finland, men bara en officiell moské med minaret. Den ligger i Träskända och tillhör Finlands tatarer. Det här trots att antalet muslimer ökar med ett tusental i året, och i dag uppskattas vara omkring 60 000.

Finland och Helsingfors stad har fått kritik för det här av Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans.

Symbolisk betydelse

Små bönerum och församlingsrum är nämligen inte samma sak som en officiell moské, vilket också Arshe Said är noggran med att påpeka.

- Moskén har en annan status. Det är som en kyrka, med en egen plats och byggnad enkom för just den ändamålet.

Utöver den symboliska betydelsen av en egen moské i Helsingfors, skulle det också lösa mera konkreta problem för det muslimska samfundet i huvudstadasregionen. Arshe Said lyfter i synnerhet fram problemet med utrymmesbristen i de små bönerummen.

Said påpekar att det finns en stor vilja och möjlighet bland muslimerna att själv investera i ett moskébygge med stöd från muslimska samfund från andra länder. Det enda som saknas, enligt honom är den politiska viljan.

"Saknas konkreta förslag"

Kaarin Taipale sitter i juryn för #nexthelsinki.
Bildtext Kaarin Taipale

Kaarin Taipale, SDP, som sitter i Helsingfors stadsstyrelse med specialansvar över stadsplanering, tycker kravet på en moské är resonligt. Att saknaden av en moské i Helsingfors skulle bero på att det inte finns politisk vilja håller hon ändå inte med om.

- Jag tycker nog det borde finnas en moské i Helsingfors, det hör till religionsfriheten och jag tror nog den stora majoriteten av stadens beslutsfattare håller med mig. Men så länge det inte finns konkreta förslag om hur moskén skulle se ut och var den skulle byggas, har staden svårt att ta ställning.

Kaarin Taipale kastar alltså bollen tillbaka till det muslimska samfundet.

Arshe Said köper ändå inte riktigt det argumentet, även om han håller med om att det muslimska samfundet måste bli bättre på att föra fram och sälja sina idéer åt staden.

- Jag tycker beslutsfattarna ändå borde ta den här frågan mera allvarligt och bli bättre på att förklara vad det är som fattas i de förslag som tidigare har först fram och varför det hittils inte har gått att bygga en moské här.

Enligt Said kräver muslimerna i huvudstadsregionen inte en gigantisk moské, och finansieringen av ett bygge är inte heller ett problem, eftersom man skulle få finansiellt stöd från andra muslimska länder.

Kaarin Taipale, som sitter i stadsstyrelsen och som är utbildad arkitekt, påpekar ändå att om en moské ska kunna byggas i Helsingfors, så måste arkitekturen i viss mån anpassas till omgivningen och så måste man hitta rätt plats. Centrum är inte ett alternativ.