Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Vårdreformen var en katastrof för tandvården"

Från 2014
Uppdaterad 18.11.2014 11:16.
Laserborr.
Bild: Anne Mattsson

Det är svårt att locka tandläkare till tvåspråkiga Österbotten i allmänhet och till Jakobstad i synnerhet. Vårdreformen 2002 var enligt en kommunal tandläkare i Jakobstad en katastrof för tandvården.

Mikael Skogman, tandläkare vid hälsovårdscentralen i Jakobstad
Bildtext Kommunal tandläkare Mikael Skogman
Bild: Yle/Kjell Vikman

Tandvårdsreformen år 2002 innebar att hela befolkningen har rätt att få tandvård inom ett halvt år. Tanken var god, men den kommunala tandvården fick inga nya resurser. I stället smetades samma resurser ut över de vuxnas tandvård.

Resultatet är en försämrad tandhälsa hos barn och unga. Den utvecklingen har spätts på med den ökande konsumtionen av läskedrycker och godsaker.

Servicesedlar skall hjälpa upp situationen i Jakobstad

Politikerna i social - och hälsovårdsnämnden i Jakobstad med Bo Kronqvist (SFP) i spetsen driver kraftigt på en utveckling mot servicesedlar och då inte enbart för tandvården. Social -och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas i Jakobstad säger att den arbetsgrupp som skall utarbeta detaljerna ännu inte är tillsatt, men den kommer att starta sitt arbete före jul. Tidigast till hösten 2015 räknar hon med att direktiven skall vara klara.

När det gäller tandvården säger Vähäkangas att serviceproducenter utanför Jakobstadsregionen som verket har avtal med också skall kunna anlitas.

Privattandläkare Magnus Finne i Jakobstad
Bildtext Privat tandläkare Magnus Finne
Bild: Yle/Kjell Vikman

Tandläkarna är tveksamma

Tandläkarna är i sig positiva till systemet med kommunala servicesedlar som kan utnyttjas för tandvård hos privata tandläkare. Problemet är bara att det inte finns outnyttjad kapacitet hos de privata tandläkarna för att hjälpa upp situationen Tandläkaren Magnus Finne har kollat läget bland sina kolleger i Jakobstad.

Spotlight: Skattemedel i skatteparadis
Bildtext Social-och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas
Bild: Yle

- I Jakobstadsnejden finns det några mottagningar som har lite kapacitet att ta emot nya patienter, Men några riktigt stora patientmängder är det inte frågan om, säger Magnus Finne.

Jakobstad borde anställa sex nya kommunala tandläkare för att uppfylla vårdgarantins krav. De här tjänsterna finns inte och det är svårt att rekrytera tandläkare överlag. Tandläkarna på den kommunala sidan välkomnar också servicesedlarna, eftersom de kunde hjälpa upp situationen. Men även här finns tvivel.

Brist på tandläkare - Spela upp på Arenan

- Någon stor lättnad tror jag knappast att det blir, inte finns det något mycket lösa resurser inom privattandvården heller, säger Mikael Skogman som är kommunalt anställd tandläkare.

Tandläkarna räcker inte till - Spela upp på Arenan

Tvåspråkigheten försvårar tandläkarrekryteringen

Det finns en allmän brist på tandläkare i landet om man bortser från de stora universitetsstäderna. I Österbotten tillkommer dessutom kraven på kunskaper i svenska och det avskräcker en del tandläkare.

- Här ute i periferin är det nog sämre. Östra Finland ligger risigt till och Österbotten med tvåspråkigheten är ett problem, säger Magnus Finne.

- Tvåspråkigheten är en tröskelfråga eftersom vi är en tvåspråkig region och man behöver kunna både finska och svenska, säger Mikael Skogman.

- Det är svårt att locka tandläkare från det finska Finland. Att locka tandläkare från Sverige är också svårt då det krävs kunskaper i finska.

Vårdreformen 2002 var ett misslyckande

Enigheten bland tandläkarna i Jakobstad om följderna av vårdreformen 2002 som garanterade tandvård inom ett halvt år för alla tycks vara stor. Det var ingen bra reform, milt uttryckt.

- De flesta är överens, vårdreformen var en katastrof för tandvården, säger Mikael Skogman.

Före reformen låg betoningen på barnens och ungdomars tandhälsa, efter reformen kom hela befolkningen in i systemet utan att resurserna ökade. Det i kombination med ett ökat sockerintag hade stora följder på ungdomarnas tandhälsa.

-Som jag ser det har man fört över resurser från barntandvården till vuxentandvården, säger Mikael Skogman.
- Det som skulle lösa den gordiska knuten skulle vara att vi slapp vårdgarantin helt enkelt. Då skulle man också slippa de utländska bemanningsföretagen som skor sig på finska staten och flyr undan skatter utomlands.