Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Psykakuten vid Borgå sjukhus hotad

Från 2014
psykavdelningen vid borgå sjukhus
Bildtext

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt planerar att stänga psykakuten i Borgå och samtidigt minska dramatiskt på antalet avdelningsplatser. En anhörig är oroad, precis som sjukhusdirektör Sune Lang.

Det här var det förslag som bordlades i våras i HNS styrelse. Frågan kommer troligen upp igen på måndag.

Sjukhusdirektör Sune Lang är orolig för de konsekvenser som en stängning av psykakuten skulle få, dels för patienterna och dels för sjukhuset.

Psykvården är en helhet som består av öppenvård, avdelningsvård och akutvård. Om akutvården och en stor del av avdelningsplatserna tas bort så haltar vården, säger Lang.

Om psykakuten stängs i Borgå så skulle akut psykiskt sjuka tvingas vända sig till jouren i Helsingfors.

- Det skulle betyda långa resor, kanske helt i onödan, säger Lang.

Allting bildar en helhet

Sune Lang understryker att om en del av sjukhusets verksamhet läggs ner så lider också de andra delarna. Sjukhuset är en fungerande helhet. Han tar som exempel anestesiläkaren som inte bara servar operationsavdelningarna, utan också förlossningsavdelningen och den kirurgiska jouren.

- I Borgå delar olika enheter på resurserna, säger Lang. Det här är någonting man har svårt att förstå vid ett större sjukhus där man har specifika resurser för olika verksamheter.

Sune Lang understryker att det inte finns ersättande avdelningsplatser någonstans. Några lediga platser finns vid Kellokoski sjukhus i Träskända, men de ersätter inte de platser som HNS planerar att stänga i Borgå.

- Den öppna vården måste utvecklas oberoende av vad som händer med jouren och avdelningsplatserna, säger Lang.

Vårberga sjukhus lagt på is

Så länge som det är oklart med vad som händer med psykjouren och avdelningsplatserna vid Borgå sjukhus så fattas inget beslut om att ersätta den mögeldrabbade Vårbergaenheten, där psykvården ges, med ett nybygge.

HNS har redan fattat beslut om att det inte längre lönar sig att reparera Vårbergaenheten, att det blir billigare med ett nybygge. Men det är ingen idé att bygga nytt om största delen av verksamheten läggs ner.

Intresseförening beklagar

Marianna Sorvali som är verksamhetsledare för Socialpsykiatriska föreningen i Östnyland säger att det är ganska hemskt om psykakuten i Borgå läggs ner.

Hon anser att det är möjligt att tröskeln blir högre att söka sig till vård om man måste ta sig till Helsingfors. Psykiskt sjuka kan möjligen blir längre tid hemma utan att få mediciner eller vård.

Sorvali betvivlar att avdelningsplatserna vid Kellokoski sjukhus räcker till. Många vill dessutom vårdas i hemstaden Borgå.

Det positiva med att flytta vården till Kellokoski kan vara att de har bättre resurser att ta hand om de sjuka. Hon hoppas på längre avdelningsvård och också på rehabilitering.

Anhörig oroad

Johanna Olkanen är aktiv inom de anhörigas grupp för psykiskt sjuka. Hon anser att det absolut behövs en psykjour i Östnyland.

Då det handlar om psykiskt sjuka så kräver det mycket engagemang också av de anhöriga, understryker Olkanen. Att ta sig till Helsingfors med en akut psykiskt sjuk är en utmaning, säger hon.

Johanna Olkanen har nyligen bekantat sig med Helsingfors universitetssjukhus planer på att dramatiskt minska på antalet avdelningsplatser. Hon förstår inte hur planerna ska kunna förverkligas då öppenvården inte har utvecklas i den takt den borde.