Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad måste kapa i budgeten

Från 2014
Uppdaterad 18.11.2014 16:22.

De olika sektorerna i Kristinestad måste se över sina budgetförslag igen. Och en kommitté ska ta reda på hur Kristinestad kan hitta inbesparingar för en miljon euro nästa år.

Bakgrunden är att statsandelarna minskar med minst 400 000 euro nästa år. Centralerna skulle lämna in sina nya budgetförslag inför stadsstyrelsens behandling i går. Stadsstyrelsen bekantade sig med budgetförslaget från vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden.

Tekniska nämnden klarar de nya kraven i och med att inkomsterna från försäljning av villatomter blev högre än man räknat med då nämnden gjorde sitt budgetförslag i september.

Vård- och omsorgscentralen uppger att de ger sitt nya budgetförslag då den ekonomiska balanseringskommittén har presenterat sina krav.

Avsikten var att rapporten skulle vara klar redan nu, men kommittén fick ytterligare en vecka på sig att lämna in sina förslag till inbesparingar.

Nästa måndag, den 24 november, behandlas utbildningscentralens, bildnings- och fritidscentralens och förvaltningscentralens budgetförslag.

Den ekonomiska balanseringskommitténs uppdrag är att minska budgeten med en miljon för 2015 jämfört med årets budget och att ytterligare hitta inbesparingar för en miljon år 2016.