Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Frihandelsavtal med Kanada - risker också för Finland

Från 2014
Uppdaterad 27.11.2014 10:27.
Pia Eberhardt
Bildtext Pia Eberhardt på Corporate Europe Observatory

EU:s frihandelsavtal med Kanada kan innebära stora risker för bland annat Finland, varnar en färsk internationell rapport. Medan förhandlingarna om ett avtal mellan EU och USA stampar på stället har EU i all stillhet jobbat fram ett stort transatlantiskt frihandelsavtal med Kanada.

Efter fem år av förhandlingar publicerades äntligen i september Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) med Kanada. Avtalet går på 1500 sidor och ska enligt EU-kommissionen skapa arbetsplatser och avskaffa handelshinder.

Men i själva verket är det en våg av rättstvister som kan bli följden av handelsavtalet. Enligt rapporten ”Trading Away Democracy” som 15 medborgar- och fackorganisationer publicerar idag hotar avtalet - som det är skrivet nu - statens möjligheter att skydda medborgarna och miljön.

Hotade vinstintressen

Var är det då skon klämmer? Jo, det som väcker kritik är det så kallade investerarskyddet (ISDS). De här klausulerna finns nu med i avtalet mellan EU och Kanada. ISDS-mekanismen gör det möjligt för företag att stämma länder som stiftar lagar som skyddar medborgarna men går mot företagens vinstintressen.

Det har redan hänt flera gånger. Tobaksjätten Philip Morris har stämt Australien och Uruguay på miljonbelopp. Orsaken till det är att de här länderna har stiftat folkhälsolagar som gör det obligatoriskt att förse askarna med avskräckande bilder av tobakens följder. Det leder enligt bolaget till att de framtida vinsterna blir mindre.

Också svenska Vattenfall är på krigsstigen. Det handlar om Tysklands beslut att avveckla kärnkraften efter olyckan i Fukushima i Japan. Den svenska energijätten kräver nu tyska staten på över 4 miljarder euro. Vattenfall menar att verksamhetsförutsättningarna har förändrats på ett för bolaget negativt sätt.

Privata domstolar

De här fallen behandlas inte i allmänna domstolar. Istället tas de upp i privata skiljedomstolar på företagens begäran. Det är möjligt eftersom det finns handelsavtal från tidigare som öppnar dörren för detta förfarande. Skiljeförfarandet är inte lika öppet som i de nationella domstolarna. Det är också dyrare i allmänhet. Juristarvodena kan uppgå till 1000 euro i timmen.

Rapporten slår fast att blotta möjligheten att stämma en stat är ett problem. Kanada har sedan man gick med i det Nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) 1994 blivit utsatt för 35 stämningar inom ramarna för det avtalet. Nu befarar man att CETA-avtalet bereder vägen för en våg av stämningar både i Kanada och EU-länderna.

Bildtext Kanadensiska gruvbolag i Finland kan innebära risk, enligt ny rapport.

Gruvor i Lappland

De största riskerna för EU-staterna i förhållande till kanadensiska bolag är gruv- och energisektorn. Gruvbolag från Kanada har intressen också i Finland. Rapporten lyfter fram nickelgruvan i Kevitsa i Sodankylä som ägs av First Quantum Minerals. Där finns en stark oro för skador i ekosystemet i framtiden. Bolaget har redan varit involverat i rättsliga tvister.

Nätsidan Mineweb som är ett språkrör för gruvindustrin citeras likaså i rapporten:
Det troligen viktigaste för gruvindustrin i CETA-avtalet är uttryckligen att det innehåller investerarskyddsmekanismer.

Rapporten har plöjt igenom hela avtalstexten och analyserat alla eventuella risker. Också banker och försäkringsbolag hör till de som enligt CETA-avtalet kan stämma en stat vid en finanskris för att få ersättning när investeringarna minskar i värde. Och det finns exempel som visar att det här redan håller på att ske.

Anmärkningsvärt är också att även om avtalet till synes gäller mellan EU och Kanada kan företag i USA som har dotterbolag i Kanada utnyttja CETA-avtalet till sin fördel. Och enligt statistiken hör företagen i EU, USA och Kanada till de som oftast driver mål mot en stat.

Hård kritik

Den hårda kritiken mot avtalet har tvingat EU-kommissionen och Kanadas regering att komma med förslag att rätta till problemen. En av författarna bakom ”Trading Away Democracy” (Utförsäljning av demokratin) är Pia Eberhard på organisationen Corporate Europe Observatory i Bryssel.

Hon säger:

-Reformförslagen kommer inte att förhindra bolag och privata affärsjurister att missbruka systemet.

Det är intressant att läsa rapporten om riskerna med handelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA) speciellt med tanke på att ett likadant avtal håller på att ta form mellan EU och USA. Också i det avtalet (TTIP) debatteras huruvida det ska finnas en möjlighet för stora bolag att stämma en stat för uteblivna vinster, det som i frihandelskretsarna kallas Investor State Dispute Settlement (ISDS). Också i förhandlingarna mellan USA och EU har kritiker lyft fram risker som långt liknar de som rapporten om CETA. Den ena sidan betonar den ekonomiska vinningen medan den andra sidan hävdar att ISDS hindrar staterna att skydda sina medborgare mot miljöskador och innebär en risk för att direkt farliga produkter kommer ut på marknaden utan att vi kan stoppa dem.

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/10/11/kontrovers-kring-handelsavtal