Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå konkurrensutsätter centralköksplaneringen

Från 2014
Storkök i skola.

Borgå tar ett steg vidare mot ett centralkök. Lokalitetscentralen förbereder som bäst en konkurrensutsättning.

- Borgå ska slå fast vilka krav som ställas, säger Markku Partanen.

Det är viktigt att få en bra processplanerare och en bra VVS-planerare via konkurrensutsättningen, menar han.

Kraven torde vara fastspikade inom en månad. Då konkurrensutsätts planeringen av ett centralkök på Hilma, som är den offentliga webbsidan för konkurrensutsättning.

Oklart hur många portioner

Meningen är att bland annat utreda olika alternativ för hur stort centralköket ska vara. Det handlar om allt mellan 10 000 och 13 000 portioner.

Det är oklart om portionerna inom vården ska tillverkas skilt eller inte. Social- och hälsovårdsreformen är på hälft och mycket är oklart på den här sidan.

Det är också oklart om Sibbo tar sina portioner från centralköket i Borgå eller inte. För Sibbos del handlar det om ungefär 3000 portioner.

Centralköket byggs i Kungsporten, men exakt var är oklart.