Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu kommer språkbadslärarna

Från 2014
Uppdaterad 19.11.2014 05:48.
Karita Mård-Miettinen, Annika Peltoniemi och Johanna Latvala har alla sin del i den nystartade språkbadslärarutbildningen i Vasa.
Bildtext Karita Mård-Miettinen, Annika Peltoniemi och Johanna Latvala har alla sin del i den nystartade språkbadslärarutbildningen i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Det finns en brist på språkbadslärare i Finland. Det här vill nu Vasa universitet och Åbo Akademi råda bot på och har därför startat en utbildning för språkbadslärare.

Och man har kommit igång riktigt ordentligt. Av sammanlagt 159 sökande valdes 20 stycken till utbildningsprogrammet som fick sin början i höst.

I urvalsprovet deltog sökande från hela landet. Flera av sökandena var tvåspråkiga och en del av dem hade personliga erfarenheter av språkbad.

Nu kommer språkbadslärarna

3:23

Tidigare utbildade Vasa universitet språkbadslärare tillsammans med Uleåborgs universitet men den utbildningen avslutades i samband med att en av enheterna i Uleåborg lades ner.

Behovet störst i Södra Finland

Karita Mård-Miettinen är programledare för språkbadslärarutbildningen på Vasa universitet. Hon säger att behovet av språkbadslärare är störst i Södra Finland.

- Absolut, för de flesta språkbaden finns just i Södra Finland.

Bristen på lärare lyfter hon också fram som den största orsaken till att språkbadet inte har spritt sig mer än det hittills gjort i Finland. Något som man nu alltså försöker råda bot på.

Vad annat kan man då göra för att språkbadet ska bli mer populärt?

- I Nationalspråksstrategin talar man om att metoderna från språkbadet borde spridas. Kanske också via andra former än det så kallade tidiga fullständiga språkbadet, säger Mård-Miettinen.

Ett tidigt fullständigt språkbad börjar i daghemmet och slutar efter årskurs 9.

Kommunikation framför allt

Konceptet med språkbad vilar rätt tungt på att man hör och pratar det andra inhemska språket dagligen. Kommunikation framför allt.

- Men så klart ska man i något skede lära sig att använda språket korrekt, säger Mård-Miettinen.

Grammatik, med andra ord. Motståndare till språkbadet kommer ibland med argumentet att elevens modersmål blir lidande.

Vad säger du om det?

- Forskning har visat att det i det långa loppet inte påverkar negativt. Snarare tvärtom.

Språkbad på svenska är betydligt mer vanligt än språkbad på finska. Språkbadsskolan i Jakobstad är det enda stället där man språkbadar på finska. Åtminstone om man talar om det fullständiga språkbadet.

Fullständigt språkbad finns på cirka 20 orter i Finland. Främst längs med kusten, där det andra inhemska är en del av vardagen.

"Det har aldrig passat mig att bara läsa ordlistor"

Johanna Latvala inledde sina studier i svenska på Vasa universitet för fyra år sedan och avslutar nu sina studier med pedagogik på Åbo Akademi.

Hon är en språkbadsprodukt från Jakobstad, där hon språkbadade på svenska ända från daghemmet. Den goda erfarenheten var en av orsakerna till att hon valde att utbilda sig till just språkbadslärare.

Är språkbad det rätta sättet att lära sig språk?

- För mig har det varit det. Det har aldrig passat mig att bara läsa ordlistor, säger Latvala.

Hon upplever inte att hennes modersmål, i det här fallet finska, skulle ha blivit lidande av språkbadet.

- Finskan har kommit samtidigt som svenskan, säger Latvala.

Latvala får snart sin examen. Hur tycker hon att man ska motivera elever till att lära sig det andra inhemska?

- Kanske just genom att uppmuntra eleverna till att använda språket. Att det är med hela tiden och används på många olika sätt, funderar Latvala.

Nu är utbildningen samlad på en ort

Annika Peltoniemi är forskningsamanuens och har hand om bland annat planeringen av utbildningen. Hon har själv gått språkbadslärarutbildningen som Vasa universitet ordnade i samarbete med Uleåborgs universitet.

- Folk upplevde att det var besvärligt när utbildningen var uppdelad på två orter. Vi hoppas att den nya utbildningen ska vara mer attraktiv när allt finns på samma ort, säger Peltoniemi.

Utbildningen är inriktad på svenskt språkbad i finskspråkiga skolor. Inom utbildningsprogrammet avlägger studenten både kandidat- och magisterexamen med svenska som huvudämne.

Efter avlagd magisterexamen får studenten via samarbetsutbildningen en mångsidig behörighet att jobba som språkbadslärare och som klasslärare i grundskolan. Dessutom kan de utexaminerade jobba som svensklärare i finskspråkig grundskola och gymnasium.

Språkbadsundervisning erbjuds också i bland annat USA, Kanada, Australien, Kina, Irland, Skottland, Wales, Schweiz, Japan, Singapore, på Nya Zeeland och i de baskiska provinserna i Spanien.