Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bredare vårdutbud genom hälsofusion

Från 2014
Uppdaterad 18.11.2014 20:13.

Vårdföretagen måste bli starkare och mer innovativa för att dra nytta av den finländska social- och hälsovårdsreformen. Det är en orsak till den stora affären då Mehiläinenkoncernen köper in Mediverkko.

Patienterna kommer kanske inte att märka någon skillnad då Mediverkko blir en del av Mehiläinenkoncernen vid årsskiftet. Men för styrelseordförande Mikael Lilius är det viktigt att stärka och bygga upp ett starkt sjukvårdsföretag med mångsidiga tjänster.
Förändringen är snabb inom hälsovårdsbranschen och Lilius har redan länge talat om behovet av tillväxt för det egna bolaget.
Nyligen fick Mehiläinens vd avgå – och nu tar Mediverkkos vd Janne-Olli Järvenpää över jobbet också i Mehiläinen.

Sjukdom är lönsamt

Mehiläinen är redan stort, men tillsammans med Mediverkko blir man näststörst i Finland efter Terveystalo. Antalet patienter blir över en miljon och den totala omsättningen för det nya bolaget kring 366 miljoner euro.
Tillsammans beräknas de två bolagen i år göra en vinst på cirka 38 miljoner euro.

Ägarna fortsätter

Mediverkko började som ett litet företag startat av några privatpraktiserande läkare men har på drygt tio år blivit stort bland annat inom tandvården.
Grundarna och de anställda har ägt företaget och de flesta torde fortsätta som anställda och aktieägare i Mehiläinen. Köpesumman har inte publicerats, men rör sig om tiotals miljoner, enligt Mikael Lilius.

Sote förändrar spelplanen

Social- och hälsovårdsreformen - med finsk förkortning Sote - förändrar mycket för både patienter och företag.
Centrala mål, i en enda lång mening, var att främja befolkningens hälsa, välfärd och sociala trygghet, att trygga tillgång till jämlik social- och hälsovård i hela landet, att förstärka basservicen inom social- och hälsovården.

Dessutom ville man skapa en kostnadseffektiv och verkningsfull servicestruktur.
Hur det exakt ser ut förhandlar politikerna fortfarande om. Mikael Lilius vill inte kommentera vad reformen innebär, eftersom den inte är klar.
Men reformen förändrar spelplanen, och det verkar viktigt att vara stor och erbjuda så heltäckande service som möjligt. Reformen ger tydligen plats för privata aktörer och patienterna kan få större valfrihet, åtminstone på större orter.

Omstridda riskkapitalister

Mehiläinen ägs av Ambea, som har en ledande roll i svensk sjukvård. Ambea äger det skandaldrabbade äldrevårdsbolaget Carema (som numera heter Vardaga).
Bakom Ambea står några internationella riskkapitalföretag. De har inte stått högt i kurs efter beskyllningar om skatteplanering och räntesnurror som gör att största delen av vinsterna förs till utländska skatteparadis.

Nu betonar Mikael Lilius att Mehiläinen är ett helt finländskt bolag där varken dividender, koncernbidrag eller räntor betalas ut från landet. I själva verket betalar Mehiläinen inga dividender alls, betonar Mikael Lilius. Ska ägarna ha vinst sker det på annat sätt, genom att sälja företaget eller gå ut på börsen. Det är det dock för tidigt att spekulera om, sa Mikael Lilius i dag på presskonferens om storaffären.

Finländskt samhällsansvar

Den nya vd:n Janne-Olli Järvenpää betonade att man hade betraktat just skattearrangemangen som en viktig fråga före affären.

- Det är viktigt för oss grundare och hela personalen att vi jobbar samhällsansvarigt, sa Järvenpää.

Enligt bolagets webbsida föddes Mediverkko på en segeltur midsommaren 2001. De två läkarvännernas målsättning var att göra något åt läkarbristen på hälsovårdscentralernas och att ”rädda den finländska hälsovården”. Den målsättningen nämndes inte då Mehiläinen kungjorde köpet av Mediverkko.