Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ensamhet sitter mellan öronen

Från 2014
Uppdaterad 22.11.2014 08:59.
Äldrevård.
Bild: Marko Väänänen

Många äldre känner sig ensamma och det är inte nyttigt för hälsan att vara ensam, visar många studier. Men det är inte säkert att lösningen är att bunta ihop människor som känner sig ensamma med andra ensamma människor på till exempel ett äldreboende, säger Lars Andersson, som är professor i gerontologi, eller åldrande, vid Linköpings universitet.

professor Lars Andersson
Bildtext Lars Andersson
Bild: Linköpings Universitet

- Jag är övertygad om att ensamhet påverkar hälsan, säger professor Lars Andersson. I många studier har man hittat samband mellan ensamhet och besvär som är psykiska, psykologiska, medicinska eller biologiska, men frågan är vad som är orsak och vad som är verkan.

Skulle du själv gå så långt som att säga att det är farligt för hälsan att vara ofrivilligt ensam?

- Inte för alla, men för många, i varierande grad. Ensamhet är absolut ingenting som är nyttigt, det är helt klart.

Du har också sagt att man kan vara ensam utan att känna sig ensam, men om man känner sig ensam, då är det negativt?

Om kampanjen Använd hjärtat

- Ja, det är en väldigt viktig distinktion, upplevelsen av ensamhet sitter inne i huvudet, och har inte nödvändigtvis att göra med hur många människor som finns omkring en.

Hur vanligt är det att äldre människor lider av ensamhet?

- Det är lite vanligare bland riktigt gamla, men det handlar inte om några dramatiska skillnader jämfört med hela befolkningen.

Finns det skillnader här mellan män och kvinnor?

- Det sägs att det är fler kvinnor än män som känner sig ensamma, och då brukar man delvis förklara det med att män vill inte erkänna ensamhet, det är inte manligt. Men om man kopplar ihop kön med civilstånd så visar det sig att många ensamstående män känner sig mycket ensamma. Gifta män mår i allmänhet väldigt bra, medan det ser sämre ut för ensamstående män.

Och om man jämför Norden med resten av Europa?

- Många undersökningar visar att skiljelinjen går mellan norra och västra Europa och den södra och östra delen. Andelen som känner sig ensamma är lägst i Norden, och ju längre söderut man kommer i Europa, desto högre andel känner sig ofta ensamma. Medan det hos oss är ungefär 6-8 procent bland de äldre som alltid eller ofta känner sig ensamma, så kan motsvarande andel i Grekland och Turkiet närma sig 40 procent, särskilt när det gäller kvinnor. Vi tror ofta att familjesammanhållningen är större i södra Europa, men ensamhet är så mycket mer än det. Mönstret är likadant som när det gäller depression, det är färre människor som är deprimerade i nordvästra Europa än längre söderut.

Hos oss blir det allt vanligare med hushåll där det bor bara en enda person, och det kanske gör att fler människor också känner sig ensamma, men det är ändå inte säkert att man blir mindre ensam på ett äldreboende?

- Att en ensam människa flyttar in med en massa andra människor som känner sig ensamma betyder inte att de automatiskt känner samhörighet med varandra. Att ha andra runt omkring sig som också känner sig ensamma kan snarare förvärra problemen.

Hur viktigt är det att känna att man behövs?

- Det är väldigt viktigt, det är just sådana faktorer som är mycket mer relevanta för upplevelsen av ensamhet än att räkna antalet personer som finns i närheten. En väldigt viktig faktor är självkänslan, om man lyckas få en bättre självkänsla så uppfattar man dom människor som ändå finns omkring en på ett helt annat sätt än om man har en låg självkänsla. Och om man känner att man har kontroll över saker och ting omkring en, så är risken mindre att man känner sig ensam.
När det gäller att motverka ensamhet så ska man i första hand tänka på att försöka förbättra självkänslan och möjligheten att själv ha kontroll över sin vardag, och på att hantera eventuell ångest och depression. Det funkar inte med att man bara buntar ihop en ensam person med en annan ensam person, eller någon äldre med någon yngre, och tror att alla därmed ska känna sig mindre ensamma, säger professor Lars Andersson.

Kampanjen Använd Hjärtat inleds i dag. Läs mer på kampanjsidan svenska.yle.fi/användhjärtat.

Diskussion om artikeln