Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Degerby kan äntligen få kommunalteknik

Från 2014
Avloppsrör
Bildtext Avloppsvattnet borde färdas från Degerby via Sjundeå och Kyrkslätt till Esbo reningsverk.
Bild: Yle/Sofia Lindahl

Degerby i östra Ingå kanske äntligen får den kommunalteknik som varit aktuell i tio år.

En färsk vatten- och avloppsplan för Degerby föreslår nu att Degerby centrum och Kocksbyvägens område kopplas till avloppslinjen i Störsvik i Sjundeå. Därifrån pumpas avloppet vidare via en befintlig förbindelseledning till Kyrkslätt och sedan till Esbo reningsverk.

Den nya avloppsledningen från Degerby skulle byggas så att hela Ingås avloppsvatten i framtiden kan pumpas till Sjundeå och vidare till Esbo.

I samma veva kan man bygga vattenledningar så att vattendistributionen kan tryggas då man vid behov kan leda vatten från Sjundeå till Degerby och tvärtom.

Fyra miljoner euro

Ingå uppskattar att det kostar drygt fyra miljoner euro att bygga förbindelseledningarna mellan Degerby och Störsvik samt nätverket i Degerby centrum och på Kocksbyvägens område.

Samhällstekniska nämnden godkände den färska översiktsplanen och principen att leda avloppsvattnet från Degerby till Störsvik på sitt möte på tisdagen (18.11).

Ordföranden för samhällstekniska nämnden Peter Siggberg (SFP) vågar ännu inte säga när rörbyggena kan bli verklighet. Han hoppas hur som helst på bidrag av staten. Men Degerby är enligt honom viktigt eftersom det ligger nära huvudstadsregionen och efterfrågan på tomter i Degerby inte kan tillfredsställas utan kommunalteknik.