Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler unga kvinnor leder företag

Från 2014
Uppdaterad 19.11.2014 12:39.
Bild: sluta panta

Kvinnliga chefer tar allt mer över ansvaret för företagens affärsverksamhet – framför allt i den yngre generationen. Också andelen unga kvinnor i börsbolagens styrelser håller på att öka. I år har 39 procent av utnämningarna gällt unga kvinnor.

Det här visar Centralhandelskammarens utredning. Utredningen görs nu för fjärde gången.

Kvinnor finns i stödfunktioner - inte i affärsledningen

Bland EU-länderna ligger Finland på toppnivå i fråga om andelen kvinnor i styrelser. I stora börsbolag innehar kvinnorna 29 procent av styrelseplatserna, i medelstora företag 23 procent och i små 20 procent. Det är ungefär samma andel som året innan.

Enligt Centralhandelskammarens vice vd Leena Linnainmaa finns det en enkel förklaring till varför det ändå finns så mycket fler män än kvinnor i börsbolagens styrelser.

- Det finns oerhört lite kvinnor i ledningen för den egentliga affärsverksamheten. Den stora majoriteten av de kvinnliga cheferna sköter stödfunktioner utanför själva affärsverksamheten, till exempel personaladministration, information och juridik.

Ansvaret för företagens affärsverksamhet ligger fortfarande i huvudsak hos männen - men antalet kvinnor har ökat kraftigt under de senaste åren. Också i ledningsgrupperna ökar antalet kvinnor.

Unga kvinnor på väg in i affärsledningen

Den största förändringen sker i den yngre generationen där fler kvinnor än tidigare utses till ledare för affärsverksamheten.

Men bland äldre kvinnor är läget likadant som tidigare: Äldre kvinnor i chefsposition är nästan alltid ledare för stödfunktioner. I åldersgruppen 51-60 år är den kvinnliga chefsandelen bara 5 procent i den egentliga affärsledningen.

Det är vanligt att ett företags vd och dess styrelsemedlemmar befinner sig i åldersgruppen 51-60 år. Eftersom det finns så få kvinnor representerade i affärsledningen i den åldersgruppen betyder det också att det finns få kvinnor på vd-posterna och i styrelserna, konstaterar juristen Antti Turunen vid Centralhandelskammaren.

Också Turunen konstaterar att situationen håller på att förändras. I dag arbetar 83 procent av de 51-60-åriga cheferna med stödfunktioner i företaget medan kvinnor under 50 år gör det i betydligt lägre grad.

- Den yngre generationens kvinnor håller på att ta över ansvaret för affärsverksamheten i allt högre grad. Under de senaste tre åren har antalet kvinnor i ledningen för affärsverksamhet fördubblats. Om utvecklingen fortsätter och förstärks kommer det i framtiden att finnas mera kvinnor i styrelserna och på vd-posterna.

"Kvinnor gagnas inte av könskvoter i affärssammanhang"

Centralhandelskammarens vice vd Leena Linnainmaa beklagar sig över att EU och Finlands regering överväger att införa könskvoter i styrelser. Hon anser att könskvoter inte löser det egentliga problemet med att få fler kvinnor i företagsledningen.

- Kvinnornas och männens bakgrund skiljer sig redan nu klart från varandra i styrelserna eftersom två tredjedelar av männen har vd-erfarenhet medan bara en tredjedel av kvinnorna har det.

- Kvinnor med ekonomisk och juridisk bakgrund är i själva verket redan nu överrepresenterade i styrelser i förhållande till den andel kvinnor som finns bland börsbolagens chefer på samma område.

- Nu borde uppmärksamheten i stället riktas in på hur man ska få fler kvinnor att leda företagens affärsverksamhet eftersom det är den vägen man plockar in medlemmar i styrelserna.