Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Människor ensamma med sina relationer"

Från 2014
Uppdaterad 21.11.2014 12:02.
Familjerådgivningscentralen på Orkdalsvägen 6 i Pojo kyrkby.
Bildtext Familjerådgivningscentralen finns i ett f.d. bostadshus på Orkdalsvägen 6 i Pojo kyrkby.
Bild: Yle/Marica Hildén

Familjerådgivningscentralen i Raseborg har flyttat från Mjölbolsta till Pojo kyrkby. Där får par och familjer stöd och hjälp för att klara av svåra situationer.

Radio Vega Västnyland - Spela upp på Arenan

Familjerådgivningscentralen upprätthålls av församlingarna i Raseborgs kyrkliga samfällighet. Barbro Näse är chef för centralen och jobbar heltid. Från och med årsskiftet kommer dessutom prästen, familjeterapeuten och psykoterapeuten Ann-Sofi Storbacka att jobba deltid vid familjerådgivningscentralen.

Näse och Storbacka tar emot familjer med problem på svenska, finska och engelska.

Barbro Näse berättar att de som söker hjälp i första hand tampas med smärtsamma och svåra parrelationer. Men människor söker också hjälp för svårigheter i övriga familjerelationer.

Ann-Sofi Storbacka och Barbro Näse jobbar vid familjerådgivningscentralen i Pojo
Bildtext Ann-Sofi Storbacka och Barbro Näse vid familjerådgivningscentralen
Bild: Yle /Marica Hildén

– Det kan också handla om den utvidgade familjen och relationer där som har gått i lås och ger mycket smärta år människor. De vanligaste orsakerna till kontakt är just svåra konflikter. Inte bara enkla kommunikationssvårigheter utan faktiskt svåra sådana, förklarar Näse.

Otrohet och våld

Det kan också handla om otrohet, skilsmässa eller separation.

– Det är frågan om hur man efteråt kan komma till rätta så att man som föräldrar samarbetar när det gäller barnen så att barnen inte hamnar i kläm.

En vanlig orsak till att människor söker sig till familjerådgivningscentralen är också våld i parrelationen eller våld i familjen.

Också nyfamiljer kan behöva hjälp med att hitta en gemensam linje för hur de ska uppfostra barnen. Det handlar om barn från tidigare parrelationer och eventuellt om de gemensamma barnen.

Prata med varandra

Ann-Sofi Storbacka berättar att parterna får börja med att berätta om sin livssituation och att man tillsammans funderar på vad man vill uppnå.

Familjerådgivningscentralen på Orkdalsvägen 6 i Pojo kyrkby.
Bildtext Familjerådgivningscentralen i Raseborg fyller 10 år nästa år.
Bild: Yle/Marica Hildén

– Vad skulle ni vilja ha hjälp med, vad skulle ni vilja uppnå? Det handlar om att vara väldigt flexibel och utgå ifrån där folk är. Styrkan med familjeterapi är också att vi försöker sträva efter att människor pratar med varandra och finns i samma rum. I stället för att man talar om varandra och de inte är närvarande. Vi hjälper människor att prata med varandra om de allra viktigaste frågorna.

Människor kommer i kontakt med familjerådgivningscentralen på många olika sätt, berättar Storbacka. De kan bli rekommenderade av vänner eller bekanta. Men också de som jobbar inom vården och omsorgen kan hänvisa människor dit. Vissa hittar också information via nätet.

– Jag tror att tröskeln att söka hjälp har blivit lägre.

Höga krav på sig själv

Storbacka kan inte säga det alltid har funnits smärta i familjen och i parrelationer. Men i dag har många människor höga krav på sig att de ska vara duktiga och framgångsrika.

– Många människor blir väldigt ensamma med sina relationer.

När kyrkan började med familjerådgivning var det vanligare att det var kvinnan som tog kontakt och hoppades att mannen skulle komma med. Men Storbacka säger att det i dag lika ofta är män som tar första kontakten och hoppas att kvinnan kommer med.

Också regnbågsfamiljer söker sig i dag till familjerådgivningscentralen, berättar Ann-Sofi Storbacka.

– Eva och Eva relationer och Adam och Adam relationer vågar också nu på ett helt annat sätt ta kontakt med familjerådgivningscentralen. Överlag är människor måna om sina relationer och tar kontakt.

Jubileum och öppet hus

Det har i år gått 70 år sedan Finlands evangelisk-lutherska kyrka började med familjerådgivning. Familjerådgivningscentralen i Raseborg fyller 10 år nästa år.

I dag (19.11) hade familjerådgivningscentralen på Orkdalsvägen i Pojo öppet hus mellan klockan 10 och 15.

Här kan du läsa mer om familjerådgivningscentralen.