Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Finland bättre än Sverige på att diskutera Nato"

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Bo Stennabb
Bild: Sveriges Ambassad

Läget i Ryssland sprider oro i omvärlden. Efter det senaste G20-mötet i Sydney har både Putin och västvärldens ledare tagit till hårda ord i sin kritik av varandra. Kalla kriget har kommit tillbaka.

Sveriges försvarsattaché Bo Stennabb ser mycket allvarligt på Rysslands illegala annektering av Krim och de aktiviteter som pågår i Östra Ukraina just nu. Han anser att det också är oroande med övningsverksamhet på Östersjön som utövats av både Nato och Ryssland.

Stennabb påminner ändå om att hotbilden dock inte har förändrats, varken vad Sverige eller Finland beträffar.

Allvarligt och upprörande att främmande nationer rör sig i svenska vatten

När jag frågar om U-båtsjakten, rättar Bo Stennabb mig och säger att det var fråga om en underrättelseoperation, inte en jakt, och tillägger att det finns konkreta bevis på att det fanns undervattensverksamhet från främmande nation i svenska vatten och att det är både allvarligt och upprörande med en sådan typ av kränkning.

Stennabb säger att vi har ett klart ökat övningsmönster både i luftrummet och till havs.

Vad nya kalla kriget beträffar, anser Stennabb att vi nu egentligen har kommit tillbaka till normalläge efter några år av undantag.

- Kanske var det så att vi mer hoppades än trodde på att det lugna läget skulle fortsätta också i framtiden.

På frågan om det är västvärlden som provocerar Putin i sin oförmåga att förstå kulturskillnader, svarar Stennabb att man ju kunde önska att båda sidorna skulle försöka förstå varandra bättre och kommunicera på ett civiliserat sätt, i stället för att helt sluta kommunicera.

Är det muskeluppvisningar som Ryssland sysslar med på vårt närområde?

En tes är muskeluppvisningar, men också många andra teser har förts fram, säger Stennabb. Det finns också de som säger att Ryssland är ett stort land som helt enkelt behöver utöva övningsverksamhet. Stennabb vill inte ta ställning till vilken linje som är korrekt, han säger bara att det finns många olika tänkbara förklaringar.

Välkomnar nyanserad diskussion

Vad försvarssamarbete beträffar har Sveriges regering tydligt meddelat att ett Nato medlemskap inte blir aktuellt under den kommande fyraårsperioden.

Bo Stennabb välkomnar en mer nyanserad diskussion om Nato och tycker att man öppet ska betrakta både för och nackdelar. Han tycker att Finland har varit bättre på att föra en diskussion om Nato än Sverige.

Det har sagts att om Sverige eller Finland söker Natomedlemskap, gör de det tillsammans. Nu är det klart att Nato inte ännu blir aktuellt för Sverige.

Bo Stennabb påminner ändå om att att Finland är en suverän nation som själv ska fatta sitt beslut om Nato, oberoende av vad Sverige gör.

Läs också:
"Militärmakten är det enda Putin har kvar"

Mer om ämnet på Yle Arenan