Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Uppkopplade spädbarn

Från 2014
Uppdaterad 20.11.2014 23:39.
Nappen som sänder data till föräldrarna.
Bild: VTT

Användningen av digital utrustning går ner i åldrarna. Nyligen kunde vi läsa om hur de minsta redan är aktiva pekplattekonsumenter.
Men det kan börja tidigare än så, redan spädbarnen kan vårdas med hjälp av flera digitala tjänster och produkter. Det här om man får tro forskningscentralen VTT som driver ett projekt kallat den digitala moderskapsförpackningen.

Olli Kuusisto på VTT med tutten som sänder data till föräldrarna.
Bildtext Specialforskare Olli Kuusisto med VTT:s forskningsexemplar av den digitala tutten.
Bild: Yle/ Ulrica Fagerström

Den digitala moderskapsförpackningen är en vision som forskningscentralen VTT skapat sig det senaste året. Tanken är att det inom en överskådligt framtid, typ några år, kunde finnas någon form av paketlösning för den blivande familjen med olika typer av digitala tjänster och produkter som kunde utgöra en konkret hjälp i vardagen. VTT har redan tidigare tagit fram uppfinningar som kunde passa in och forskningsarbetet har fortsatt i år.

Kvanthopp: Inslag: Den digitala moderskapsförpackningen (Kvanthopp 20.11.14)

10:35


Den digitala tutten

En av de konkreta uppfinningarna är en tutt som via lågenergibluetooth sänder data till förälderns telefon, pekplatta eller dator.

- Man kan t.ex. mäta temperaturen i vagnen, säger specialforskare Olli Kuusisto på VTT.

Vagnstemperaturen kan en varm sommardag vara högre än den allmänna utetemperaturen och tutten kan därför aktivera ett alarm i förälderns telefon för att uppmärksamma situationen.

När ska barnet vakna?

Den elektroniska sängsensorn som placeras under barnet i barnsängen kan registrera andning och rörelse och på datorn producera en helhetsbild av sömnmönstret. Föräldrarna - och rådgivningen som i en framtidsvision kan tänkas vara intresserad av sömndata - kan få mätbara kurvor som grund för en diskussion om eventuella sömnproblem hos barnet.

Forskning, stat och kommun

Om mätbara data samlades in om en större mängd barn, kunde man i framtiden få fram relevant information inte bara för barnrådgivningen utan även för statlig statistik och forskning, konstaterar Olli Kuusisto.

För dig som läser denna text i Sverige och eventuellt funderar över om det nu finns digitala bröst som mäter utomhustemperaturen..? I Finland använder vi i många fall ordet tutt då vi talar om det som i Sverige benämns med napp. Det finska ordet "tutti" har utövat inflytande. Men hej, utvecklingen går framåt och det är ju inte omöjligt att vi snart har också den produkten, men inte än :)

Veckans Kvanthopp i Radio Vega (30 dagar på Arenan)

Mer om ämnet på Yle Arenan