Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Stora skillnader i terminsavgifter i Europa

Från 2014
Studenter i London kräver gratis universitetsstudier.
Bildtext Studenter i London kräver gratis universitetsstudier.
Bild: EPA / ANDY RAIN

Studieavgifterna i Europa är i allmänhet låga jämfört med övriga delar av världen. Trots det hyser Europa några av de dyraste universiteten i världen. De finns i Storbritannien där studerande på onsdag tog till gatorna för att protestera mot de höga terminsavgifterna.

I höst blev det klart att regeringen här hemma planerar att införa terminsavgifter för högskolestuderande som kommer från länder utanför EU och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES.

Avgifterna ska införas år 2016 och vara minst 4 000 euro per läsår för utbildning på främmande språk. I ett land där högskoleutbildning traditionellt har varit gratis för alla har planerna väckt mycket debatt.

I Sverige har man redan infört samma modell. Avgifterna kan variera mellan drygt 8 000 och 15 000 euro, men inom medicin och konst kan de vara betydligt mycket högre. Också Danmark har gått in för samma system. I Norge är högskoleutbildning fortfarande gratis för alla.

Billigt på tyska

Ett land med några av de bästa universiteten i världen men som ändå erbjuder utbildning gratis är Tyskland. I motsats till andra länder gäller det här också studeranden som kommer från länder utanför EU.

Enligt lag får tyska universitet ta betalt bara tusen euro per läsår men de flesta delstater låter bli att göra det.

Att studera vid till exempel prestigefyllda Heidelbergs universitet eller Freie Universität Berlin kostar således bara symboliska hundra euro per år.

Till och med Schweiz erbjuder sina medborgare billig utbildning som kostar högst tretusen euro i året. För utländska studerande är en del program lika billiga medan andra ändå kan kosta dubbelt så mycket.

Nya alternativ

De senaste årtiondena har allt fler privata högskolor öppnat sina dörrar i Europa. Vid privata institutioner kan de årliga terminsavgifterna uppgå till flera tiotusen euro eftersom skolornas finansiering baserar sig på avgifterna.

I Frankrike kan man studera vid till exempel The American University of Paris där läsåret i år kostar nästan 30 000 euro.

Statliga skolor i Frankrike kör ändå fortfarande med symboliska avgifter som oftast varierar mellan några hundra euro, oberoende av om man är EU-medborgare eller inte.

Vid prestigefyllda Sorbonne måste man ändå punga ut med ca 6 500 euro i året för en magisterexamen.

Hur är det då med Holland? Landet som kulturellt står Norden nära. Ja, till och med Holland har infört terminsavgifter som är på god väg att närma sig amerikansk nivå.

För EU-medborgare är avgifterna vid statliga universitet givetvis fortfarande bara omkring 1 800 euro, men för utländska studerande kan också statliga universitet kosta upp till 20 000 euro per år.

Stor variation

I Sydeuropa varierar kostnaderna mycket. Italiens statliga högskolor bestämmer sina avgifter beroende på familjens inkomster - ett läsår kan kosta allt mellan 150 och 3 500 euro.

Spanska statliga högskolor tar betalt lite mindre, högst 1 300 euro. Privata institutioner kostar däremot upp till 16 000 euro per år.

I östeuropeiska länder som Polen, Tjeckien och Slovenien är högskoleutbildning vid statliga universitet i allmänhet gratis för alla, medan privata ofta kostar över 10 000 euro.

Dyrt i England

Enligt en rapport av den Londonbaserade banken HSBC kostar högskolestudier i Storbritannien i snitt 23 443 euro per år, vilket består av knappa 15 000 i avgifter och ca 8 500 i levnadskostnader.

Kostnaderna kan ändå uppgå till närmare 50 000 euro om man studerar vid ett toppuniversitet i London.

Det är terminsavgifterna just i England som på onsdag orsakade demonstrationer i centrum av huvudstaden.

Enligt lag kan brittiska universitet ta betalt upp till 9 000 pund, eller ca 11 000 euro, av studerande från länder inom EU och EES. Gränsen höjdes år 2010 av den högerkonservativa regeringen och har sedan dess fått motta hård kritik.

Gratis i Skottland

Också Wales har infört samma smärtgräns som England. Skottland har ändå valt en annan väg och beslutat att inte införa terminsavgifter. Utbildningen är således gratis för skottar och andra nationaliteter, men inte för till exempel engelsmän.

Om man kommer från övriga Storbritannien måste man punga ut med 9 000 pund precis som i England.

Från att ha varit ett land med gratis högskoleutbildning ända fram till år 1998 har utvecklingen i England beskrivits som dramatisk. Över hälften av universiteten i Storbritannien tar nu betalt fulla 11 000 euro per läsår.

Diskussion om artikeln