Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Släkten Donner med perspektiv på historien

Från 2014
Uppdaterad 24.11.2014 16:15.
pärmbilden till boken Havet, handeln och nationen om släkten Donner i Finland
Bildtext En del av pärmen till boken Havet, handeln och nationen. Grafisk form: Nico Öfverström
Bild: grafisk formgivning: Nico Öfverström

Släkten Donners öden och idéarv kan nu följas i den nya boken Havet, handeln och nationen Släkten Donner i Finland 1690-1945. Verket är utkommet på Svenska litteratursällskapet och bokförlaget Atlantis.

I slutet av 1600-talet kom den tyske hantverkarsonen Jochim Donner till Gamlakarleby. Det var här allt började.

De två exempel ur Havet, handeln och nationen som det ska handla om nu är bägge från 1800-talet. Båda har också med vår nationalhymn att göra.

Tablå ett - ylle

Det var Runbergs och skeppsredaren Malms ”fel” att Ossian Donner blev affärsman. Nationalskalden hade, enligt Ossian Donner, i nationalhymnen ”Vårt land” gjort sig skyldig till en oförlåtlig ekonomisk defaitism då han lät sin penna pränta orden:

- Vårt land är fattigt, skall så bli

Tillägget :

...för den som guld begär,

gjorde inte det hela bättre. Ossian Donner skriver i sina memoarer att han med ens blev på det klara med att det överlag gällde att skapa bättre levnadsvillkor i Finland och för hans egen del en möjlighet att resa och se andra länder och andra delar av världen.

På egen hand började Ossian Donner studera nationalekonomi och kom slutligen med tiden tack vare sitt yllespinneri att kallas ”Yllekungen i Hyvinge”. Förutom fabrikör blev han också diplomat.

Tablå två - spetsfundigheter och karikatyrer

Även några årtionden tidigare, på 1880-talet, är nationalhymnen ”Vårt land” en del av berättelsen. Utanför Gamlakarleby, på Granö, skriver gäster i den Donnerska gästboken. Humoristiska tillfällighetsdikter och gäckande aforismer formuleras gärna med en liten spetsighet riktad mot någon bland gästerna. Ibland ritas också små karikatyrer och bifogas skildringar av vad sällskapet har gjort.

Här är Betty Donner central. Hon är brorsdotter till skalden Frans Michael Franzén. När hans minnesmärke avtäcks i Uleåborg 1881 deklameras hans dikter, det skålas i champagne och ett niofaldigt hurra utropas. Kvällen fortsätter med sång och skämt långt efter midnatt. Ute till havs tänds en jättelik ”kokko” och man sjunger ”Vårt land”.

Ovanstående är två av många kulturhistoriskt värdefulla detaljbilder i det nya verket Havet, handeln och nationen, utgivet av Svenska litteratursällskapet och förlaget Atlantis. Boken skildrar alltså släkten Donner med startpunkt från det att den tyske hantverkarsonen Jochim Donner kommer till Gamlakarleby i slutet av 1600-talet. Här skall släkten med tiden driva ett av de mest inflytelserika handelshusen i regionen.

Under slutet av 1800-talet omvandlas släkten Donner sedan från en lokal, österbottnisk handelssläkt till en nationell kultursläkt med inflytande inom vetenskap, politik och industri.

Mi Wegelius samtalar i Radio Vegas Bokmagasinet med Jochim Donner dy, ordförande för släktföreningen Donner, hans son Kristian Donner, blivande sjökapten och Julia Dahlberg, författare till boken Havet, handeln och nationen.

Mer om ämnet på Yle Arenan