Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Britterna faller nedåt på den sociala stegen

Från 2014
Uppdaterad 20.11.2014 14:19.
Stege på en vägg.
Bildtext Allt fler britter klättrar nedåt på den sociala stegen
Bild: Patrick Holmström

En ny studie visar att allt fler britter trillar nedåt i klassamhället. Förändringen kan få både politiska och sociala konsekvenser.

Studien omfattar 20000 brittiska män och kvinnor i fyra grupper födda 1946, 1958, 1970 och 1980-84. Forskarna använde en klassindelning bestående av sju klasser enligt en officiell brittisk klassificering (National Statistics Socio-Economic Classification). Enligt den kategoriseras varje individ i en social klass på basen av deras jobbsituation och yrke.

Forskarna jämförde sedan klasstillhörigheten för varje individ när de var omkring 30 år gamla med den klass deras fäder hade tillhört. Det visade sig att trefjärdedelar av männen och kvinnorna placerade sig i en annan klass än de var födda i. Den här andelen var konstant inom de fyra födelseårskohorterna.

Trenden är nedåt

Biträdande professor Erzsébet Bukodi vid Oxfords universitet sammanfattar undersökningen i ett pressmeddelande så här:

- Det finns en klar ändring i den sociala rörlighetens riktning. Den sociala rörligheten uppåt som vi har sett de senaste fyra decennierna har blivit mindre vanlig, medan rörligheten nedåt på den sociala stegen har blivit vanligare.

Enligt studien beror det här på en ändring av klasstrukturen. Från 1950 till 1980 skedde en snabb expansion av sysselsättningen för experter och chefer och det blev mera ”utrymme på toppen”. Men den expansionen har nu mattats av och barnen till dem som gynnades av expansionen har nu mindre fördelaktiga framtidsutsikter än deras föräldrar hade när de var unga.

Ett barn från en familj där fadern är expert eller chef har 20 gånger större chans att uppnå samma samhällsklass, än ett barn från en familj där fadern är lönearbetare och tillhör arbetarklassen att komma upp sig till den högre klassen med experter och chefer.

- Det sägs att den nya generationen unga inte har samma möjligheter till socialt avancemang som sina föräldrar och vår studie verkar bekräfta det. Trenden visar att även om den sociala rörligheten inte har upphört, så går den sociala rörligheten nedåt jämfört med tidigare. Det finns lite erfarenhet av den uppkomna situationen och den kan föra med sig långtgående politiska och bredare sociala implikationer, säger Oxfordsociologen John Goldthorpe.

Studien är gjord av Erzsébet Bukodi, John Goldthorpe vid Oxfords universitet och Jouni Kuha vid London School of Economics and Political Sciences. Den har publicerats i British Journal of Sociology.

Diskussion om artikeln