Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgare rasar mot byggnadstillsynen

Från 2014
Uppdaterad 25.11.2014 13:56.
Byggarbetsplats inomhus, kontor byggs om, verktyg och virke på golvet, sopsäckar, papp täcker en del av golvet.
Bildtext Flera personer inom byggbranschen kritiserar att Raseborgs stad tiger
Bild: Yle /Pia Santonen

Byggnadstillsynen i Raseborg och stadens förfarande får hård kritik på insändarplats i tidningen Västra Nyland i dag. Bakgrunden är en artikel som Västra Nyland publicerade på onsdagen.

Det som de berörda är mest missnöjda över är att Raseborgs stads tjänstemän och politiker inte svarar på deras frågor. Tystnaden från stadens sida upplevs som ett stort problem.

I artikeln som är skriven av VN-journalisten Agneta Sjöblom (VN 19.11.2014) går två personer inom byggbranschen ut med skarp kritik mot stadens byggnadstillsyn.

Nu tystas allt ner och man tror att man kan sopa saker under mattan

Polisanmält

Jerker Fagerholm som har en byggnadsplaneringsbyrå i Karis lämnade förra veckan in en begäran om utredning till polisen. Bakgrunden är att ledande byggnadsinspektören hade godkänt en bygglovsansökan utan Fagerholms underskrift. Fagerholm hade visserligen gett sitt muntliga medgivande, men inte gjort det skriftligt.

Takstolar
Bild: Yle/Mikael Kokkola

VN skriver att Fagerholm för några veckor sedan skickade en begäran till stadens ledande beslutsfattare. Han ville få ett officiellt besked om att hans ansvar återtagits. Men hans begäran möttes med tystnad. Därför valde han att lämna in en polisanmälan.

Fagerholm säger till VN att han vill att politikerna tar sitt ansvar och börjar reda upp oegentligheterna.

"Nu tystas allt ner och man tror att man kan sopa saker under mattan", säger Fagerholm.

”Man får inga svar”

VN har också pratat med byggmästaren Patric Fagerström i Ekenäs. Han har liknande erfarenheter som Jerker Fagerholm.

Det som är värst är att man inte får några svar

”Det som är värst är att man inte får några svar. Förtroendet har försvunnit vid det här laget”, säger Fagerström.

Fagerström tar en fastighetsaffär i Ekenäs skärgård som exempel. Ägaren hade, enligt tidningen, förlorat 150 000 euro på grund av felaktig information om byggnadsrätt.

Jan Gröndahl är teknisk direktör i raseborg
Bildtext Jan Gröndahl
Bild: YLE/ Helena Rosenblad

Tillsammans med berörda parter lämnade han redan i våras in en skrivelse till Raseborgs stads tekniska direktör Jan Gröndahl.

Diskussion om missnöjet

De berörda parterna kommer till tals i två insändare i Västra Nyland (21.11.2014).

Ordföranden för Ekenäs Företagargille Krister Sjöberg skriver att också företagargillet redan i maj i år ordnade en diskussion med anledning av det stora missnöjet med byggnadstillsynen i Raseborg.

De som deltog från stadens sida var tekniska direktören Jan Gröndahl, byggnads- och miljönämndens ordförande Göran Karlsson (SFP), planläggningsnämndens ordförande Sven Holmberg (SFP) och stadsstyrelsens andra vice ordförande Mikael Borgman (SFP). Borgman är också medlem i företagargillet.

Det är något på avdelningen som inte är som det ska

”Tomt prat”

I Västra Nyland 19.11 sade Göran Karlsson att han inte varit medveten om något utbrett missnöje. Han sade att anklagelserna som han fått vetskap om visat sig vara tomt prat. Han sade till tidningen att han kände till den uteblivna underskriften och sade att man måste ta det på allvar, men att ingen skada var skedd.

Göran Karlsson
Bildtext Göran Karlsson
Bild: YLE/Minna Almark

Men företagargillets Krister Sjöberg konstaterar att alla som var med på mötet i maj, bland dem Karlsson, fick ta del av det omfattande missnöjet som råder i Raseborg.

I en annan insändare i Västra Nyland (21.11.2014) skriver Mikael Hägert att han har del i fastighetsaffären i skärgården som Västra Nyland skriver om.

I detta fall har det inte kommit det minsta svar någonstans från stadens sida utan enbart en evig tystnad och förlängande av tid

Hård kritik mot byggnadsinspektören

Hägert går i skarpa ordalag ut mot Raseborgs stads ledande byggnadsinspektör Juhani Jormanainen. Han skyller förlusten i affären på att inspektören gav felaktiga uppgifter och hävdar att Jormanainen hade egna intressen i affären.

Byggarbetare mäter en planka
Bild: Yle

I insändaren nämner Hägert en skrivelse av Patric Fagerström om ärendet som Gröndahl, Karlsson, Holmberg och Borgman fick ta del av via Ekenäs företagargille. Efter fyra månader hade Gröndahl meddelat att han inte tar ställning till ärendet.

Om det finns brister i kommunikationen måste de redas upp

Hägert ifrågasätter att Karlsson säger till Västra Nyland att de anklagelser som nått honom har kollats upp men visat sig vara tomt prat. Han kräver ett svar av Karlsson på insändarplats i VN.
Också Hägert skriver om tystnaden från Raseborgs stads sida. ”I detta fall har det inte kommit det minsta svar någonstans från stadens sida utan enbart en evig tystnad och förlängande av tid”.

Frågor till stadsstyrelsen

Stadsfullmäktiges första vice ordförande Ulf Heimberg (SDP) säger till Västra Nyland (19.11) att han har kontaktats av byggare på olika håll i Raseborg. De har berättat om bland annat dåligt bemötande av byggnadsinspektionen.

”Det är något på avdelningen som inte är som det ska”, säger Heimberg.

Ulf Heimberg
Bildtext Ulf Heimberg
Bild: YLE / Pia Santonen

Han påtalade problemen i en muntlig fråga till stadsstyrelsen i september. Eftersom han inte fick något svar upprepade han frågan skriftligt i oktober.

Det finns alltid några som är missnöjda, men jag skulle inte säga att de är fler än någon annanstans

Han fick till svar att frågan inte kan behandlas öppet eftersom det handlar om personalpolitik. Heimberg poängterar i VN-intervjun att ”om det finns brister i kommunikationen måste de redas upp”.

Nämnd behandlar frågan i december

Jan Gröndahl säger att frågan till stadsstyrelsen kommer upp på samhällstekniska nämndens möte i december.

Också samhällstekniska nämndens ordförande i Raseborg, Werner Orre (SFP) har sagt till Yle Västnyland att frågan kommer upp i samhällstekniska nämnden i december.

Stadens ledande byggnadsinspektör Juhani Jormanainen säger till Västra Nyland (19.11) att han behandlar omkring 800 bygglov per år och att det alltid finns missnöje.

”Det finns alltid några som är missnöjda, men jag skulle inte säga att de är fler än någon annanstans”.

Karlsson svarar

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Göran Karlsson svarar på kritiken på insändarplats i Västra Nyland 25.11. Han svarar på Mikael Hägerts kritik med att han inte har kommenterat någon fastighetsaffär i skärgården och inte heller kommer att göra det.

Karlsson skriver att han endast kommenterat frågan om underskriften som saknades för ett åtgärdstillstånd. Han har utrett missförståndet med Mikael Hägert.

Göran Karlsson anser att det är självklart att de förtroendevalda tar ärenden på allvar. Det bekräftas av att de förtroendevalda som nämns i Krister Sjöbergs insändare var närvarande på diskussionen som företagargillet ordnade.

Karlsson frågar sig också om missnöjet med byggnadstillsynen faktiskt är omfattande. "Om det finns missnöje med 8 beslut, bemötanden mm. handlar det om ca 1 procent. 24 missnöjda skulle vara ca 3 procent. Om det är omfattande eller inte får var och en bedöma."

Artikeln uppdaterades 25.11 kl. 13:56 med Göran Karlssons svar i en insändare i Västra Nyland.

Diskussion om artikeln