Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vision: Nomader och cyklister samlas i Kottby

Från 2014
Uppdaterad 24.11.2014 07:03.
Kottby tågstation.
Bildtext Det här ska bli en knutpunkt dit människor från hela världen anländer enligt Helsingfors vision.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Kottby ska bli en internationell knutpunkt som ska locka uppstartföretagare och världsmedborgare. Tågstationen ska förvandlas till en terminal för olika slags kollektivtrafik. De här storskaliga visionerna finns i Helsingfors stads färska utkast till generalplan.

En grå och kall novemberdag är det rätt lugnt kring Kottby tågstation. Nere på perrongen står några personer och väntar på tåget, men det är ingen liv och rörelse att prata om. Om 36 år ska här ändå enligt stadens storslagna visioner se väldigt mycket annorlunda ut.

Tågstationen finns inte längre kvar år 2050 utan har ersatts med en terminal varifrån bussar, tåg och annan spårbunden trafik avgår. Terminalen ska ha flygplatsliknande utrymmen för väntande resenärer.

I visionen står att "på området samlas studerande och globala nomader, alltså världsmedborgare som reser till Helsingfors från hela världen för att göra affärer".

Spårvagnshållplatserna blir fyrar

Kottby är då en port för dem som kommer till Helsingfors, men ska ändå inte enbart vara en anonym genomfartsled. Istället talas det i visionen om att invånarna har gatorna som sitt vardagsrum, och Kottbyborna ordnar olika stadsdelsevenemang.

På området ska också uppstartföretagare flockas och det ska vara liv och rörelse dygnet runt. Pulsen ska vara hög och det ska gå att få service när som helst.

Under dygnets mörka tider ska spårvagnshållplatserna bli fyrar som lyser upp tillvaron. Hållplatserna ska ha ett grönskimrande ljus som stegvis ska bli rött några minuter före följande spårvagn anländer. I Kottby blir således hållplatsen för spårvagn 1A en sådan "fyr".

Cyklingen och kollektivtrafiken ska utvecklas i Kottby och de som bor där ska inte behöva ha bil. Gatorna ska vara så kallade "shared space"-områden där cyklister och fotgängare i princip prioriteras framom bilister.

Ett led i den här utvecklingen är också att göra om infarten längs Tusbyleden i Kottby till en bulevard.

Trähusen i Kottby, eller det så kallade Träkottby, lyfts i visionen upp som ett resemål i världsklass som ska locka människor till stadsdelen.

Vad tycker invånarna?

Bland de som nu bor eller jobbar i Kottby låter tanken på en stor terminal för kollektivtrafik bra. Yle Huvudstadsregionen frågade Julia, Atte, Hannu och Ulla vad de tycker.

Julia
Bildtext Julia
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Julia, jobbar i Kottby

- Det låter bra med många olika trafikmöjligheter. Ibland går inte tågen och då är det bra om man kan ta bussen. Jag åker ofta från Malm till Kottby och tycker att det fungerar bra i dag. Jag hinner ofta i tid. Men det behövs också en stor knutpunkt här då här finns många arbetsplatser.

Atte Erkkilä
Bildtext Atte
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Atte Erkkilä, bor i Kottby i närheten av tågstationen

- All utveckling är bra och en terminal för kollektivtrafiken gör att man inte behöver stå utomhus och frysa när man väntar på tåget eller bussen. Jag tycker förbindelserna nu är bra, men visst finns det alltid rum för förbättringar. Jag jobbar själv inom restaurangbranschen och visst skulle det få gå fler bussar nattetid. Snart är det så dyrt att ta bilen att det inte längre lönar sig och då måste man använda kollektivtrafiken.

Hannu Saarnio.
Bildtext Hannu Saarnio
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Hannu Saarnio, bor i Träkottby

- Det går säkert inte att förhindra utvecklingen och om det ska byggas någonstans så är det bäst att göra det i närheten av tågstationen. Där är redan i dag mycket nybygge. Men grönområdena bör ändå bevaras. Träkottby är redan i dag en sevärdhet och här brukar vara turister. Jag har heller inget emot att infarten vid Tusbyleden görs om till en bulevard om det minskar på bilarna i Kottby.

Ulla Skogster
Bildtext Ulla Skogster
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Ulla Skogster, har bott i Träkottby i 16 år

- Jag tycker om att trafiken som nu går genom Träkottby enligt planen ska flytta bort. Det här området blir tystare. Om trafiken tack vare terminalen flyttar bort från Pohjolagatan är det bra. Trafiken har ökat en hel del under de senaste 15 åren. Träkottby är redan nu en sevärdhet och här rör sig turister, men det stör inte mig.

Läs också:
Helsingfors ska växa med över 200 000 invånare
Stora leder kan göras om till bulevarder i Helsingfors