Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

”Kommunerna borde höras om jouren ska dras in”

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
sjukhus

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har godkänt budgeten för 2015.

I motiveringarna till budgeten framkommer att den nya jourförordningen leder till att brådskande operationer, som sker på kvällar och nätter samt på veckosluten, flyttas från Borgå sjukhus till HUCS sjukhus och Lojo sjukhus.

Borgås representanter i styrelsen, Bernt Långvik (SFP) och Jari Oksanen (Grön) tycker det är fel om kommunerna som berörs av förändringarna i jourverksamheten inte får säga sitt om saken. Därför lämnade de in en protokollsanteckning om styrelsens beslut.

– Det här gäller ju inte enbart östra Nyland, utan också sjukhusen i huvudstadsregionen och Västnyland, säger Långvik.

Långvik tror att det blir en intressant diskussion om saken på HNS fullmäktigemöte som hålls den 11 december.

Konkreta besluten lämnades utanför styrelsen

Ursprungligen var det tänkt att också jourförordningen och dess inverkan på sjukhusverksamheten skulle behandlas som ett skilt ärende på mötet. Det ärendet togs bort från listan.

Jourärendet togs bort från listan eftersom tjänstemännen ansåg att hur jourförordningen verkställs är den typen av operativa beslut som inte behöver behandlas av styrelsen. En av Borgås representanter i styrelsen, Berndt Långvik (SFP), har viss förståelse för det.

– Det sades att det var långt över trettio olika beslut som gäller praktiska frågor om hur verksamheten ska arrangeras för att uppfylla kraven i jourförordningen, säger Långvik. Sådant är kanske inte nödvändigt för styrelsen att befatta sig med.

Men Långvik anser att den typen av beslut som rör jouroperationer på kvällar och veckoslut är av den storleksordningen att man åtminstone borde vara på det klara med hur kommunerna i regionen ställer sig till det hela.

Läs också:
Borgå stad oroar sig för sjukhusets framtid