Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Musikcafé After Eight kan tvingas permittera

Från 2014
After Eight har funnits sedan 1987. 1996 flyttades verksamheten till Liljas hus, och där är den fortfarande.
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE / Ann-Catrin Granroth

Musikcafé After Eight i Jakobstad kan tvingas permittera anställda nästa år. Orsaken är att inkomsterna inte räcker till. Caféet driver sedan många år ungdomsverksamhet och utbildning i Jakobstad.

- Vi hade hoppats på ett större stöd av kommunerna, säger Musikcafé After Eights verksamhetsledare Mecki Andersson.

Närmare 50 000 euro mer behövs för att verksamheten ska gå runt, men så långt är kommunerna inte beredda att hjälpa till.

En arbetsgrupp som jobbat med frågan föreslår att kommunerna fortsättningsvis betalar verksamhetsbidrag på minst 2000 euro varav Jakobstads andel blir större eftersom staden har mest nytta av verksamheten. Förutom detta får föreningen debitera en dygnsavgift av kommunerna som har deltagande ungdomar. Avgiften är 22 euro per dag.

Men något extra bidrag som After Eight hoppats på blir det alltså inte som det nu ser ut.

Det var när ungdomsgarantin trädde i kraft 2013 som penningautomatföreningen RAY drog tillbaka sitt stöd på 45 000 euro. Kommunerna skulle träda till, men så blev det inte och nu vet man inte hur verksamheten ska gå ihop. I år är underskottet
34 000 euro.

- Vi måste börja diskutera med personalen, men permitteringar är en en kortsiktig lösning, säger Andersson.

Föreningen After Eight har mångsidig ungdomsverksamhet med bland annat café, Media Lab, ungdomsverkstad och konsertverksamhet.

Kommunerna finansierar ungdomsverkstaden

Kommunerna i Jakobstadsregionen går ändå med på att finansiera ungdomsverkstaden vid After Eight 2015. Stadsstyrelsen i Jakobstad har beslutit att ge 12 000 euro till verkstaden. Utöver det bidrar Jakobstad liksom tidigare år med 60 000 euro för den övriga verksamheten.

Flera andra kommuner i regionen verkar också ställa sig positivt till att finansiera ungdomsverkstaden. Varje år får ungefär 95 ungdomar arbetspraktik via den. Enligt ett lagförslag kommer ungdomsverkstäderna att bli obligatoriska för kommunerna.
Kommunerna i Jakobstadsregionen finansierar också det uppsökande ungdomsarbetet som sköts av After Eight.