Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Älgstigen blev en dyr affär för Borgå

Från 2014
Uppdaterad 25.11.2014 08:59.
Östra Nylands tingsrätt

Borgå stad överklagar inte Östra Nylands tingsrätts dom från den 29 oktober om tomten vid Älgstigen.

Domen gäller den förorenade marken på egnahemstomten vid Älgstigen 9. Egnahemshuset ligger på stadens arrendetomt och på tomten har man hittat zink- och blyhalter som överskrider riskvärdet för miljöfarligt avfall.

Inte lönt av överklaga

Östra Nylands tingsrätt dömde Borgå stad att betala 42 500 euro i skadestånd till arrendatorn samt att betala arrendatorns rättegångskostnader på 8 410 euro. Staden var beredd att betala arrendatorn ett skadestånd på 10 000 euro.

– Det är inte motiverat att överklaga beslutet eftersom hovrätten sannolikt inte skulle ändra domen, konstaterar stadsjurist Roope Lenkkeri. Han säger vidare, att staden inte i något skede förnekat sitt ansvar i ärendet. Staden har alltid ansvarat för att de tomter som staden överlåter är trygga och lämpliga för den planerade användningen. Rättegången gällde storleken på ersättningen.

Omfattande och dyr sanering

Jordmånen på tomten var förorenad redan innan staden ägde den. På tomten har tidigare funnits ett skrotföretag. Då detta kom fram år 2009 började staden genast sanera jordmånen för att åtgärda olägenheterna och faran på tomten.

– Staden har genomfört en omfattande sanering av tomten och samtidigt planerat och byggt om hela gården. Kostnaderna för de arbetena uppgår till cirka 90 000 euro. Borgå stad anser att tingsrätten kunde ha beaktat detta. Om motparten överklagar beslutet, har staden grunder för motbesvär.

På tomten - som tidigare var ovårdad och skogsbevuxen - finns nu en välplanerad gård. Stadsträdgårdsmästaren har utarbetat en plan för gården enligt tomtinnehavarens önskemål och på gården planterades bl.a. fruktträd, perenner och granar som skyddar mot insyn. Också täckdiken och verandans konstruktioner har förbättrats.