Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nedskärningar kan drabba familjerådgivningar

Från 2014
Uppdaterad 24.11.2014 20:11.
Lekpark i Åbo
Bildtext Trots de senaste familjetragedierna har det både i Esbo och i Kyrkslätt föreslagits att församlingarnas familjerådgivningar ska lämnas utan kommunalt stöd.

Församlingarnas familjerådgivningar ligger i riskzonen då kommunerna i huvudstadsregionen försöker minska på sina utgifter. Centralerna finns till för att hjälpa vid problem inom familjen och i parförhållandet samt i olika livskriser. Nu är de ändå hotade på flera håll i regionen.

Senast har församlingsfamiljerådgivningarnas framtid diskuterats i Kyrkslätt, där kommunen planerar att slopa stödet för familjerådgivningen, och har bett församlingen om en tydligare beskrivning av tjänsterna. Församlingen väntar nu på besked från kommunen ifall de kan få fortsätta med sin verksamhet.

Även på östra sidan av kommungränsen, i Esbo, var ärendet på tapeten för några veckor sedan.

- Ärendet kom upp i september då vi behandlade budgeten och verksamhetsplanen för det kommande året. I tjänstemännens förslag föreslogs det att verksamheten skulle avslutas då det nuvarande avtalet med församlingen löper ut den 1 juli nästa år, säger social- och hälsovårdsnämndens ordförande Johanna Värmälä (SDP).

Får fortsätta året ut

Social- och hälsovårdsnämnden i Esbo beslöt ändå att försöka bevara stödet till rådgivningen.

- Vi diskuterade saken i nämnden på förslag av Stig Kankkonen (SFP) och kom fram till att det krävs en utredning om verksamhetens kvalitet och tillgänglighet, samt riskerna med att avsluta den.

I budgetförhandlingarna reserverades det sedan 260 000 euro för verksamheten under år 2015. Staden och Esbo församlingar förhandlar nu för att få till stånd ett nytt avtal för resten av året, vilket Värmälä är nöjd över.

- Det finns ett stort behov för verksamheten och det är väldigt viktigt att familjerna får tillräckligt med stöd under rätt tidpunkt. Verksamheten kompletterar bra stadens egna tjänster, säger Värmälä.

Grankulla och Helsingfors stöder inte

I Helsingfors har församlingarnas familjerådgivningsverksamhet aldrig fått stöd av staden, utan har istället finansierats med kyrkans skattemedel. Grankulla stad däremot slopade stödet till församlingens familjerådgivning i början av 1990-talet. Nuförtiden är det staden själva som ansvarar för familjerådgivning med fokus på barn, medan församlingen sköter krishjälpen i staden. Krishjälpen finansieras med kyrkoskatten.

- Situationen är hållbar i Grankulla, som är en liten stad. I större städer där behovet av hjälp är större är den inte det, säger sjukhuspastor och familjerådgivare Maritta Kirilä, som ansvarar för krishjälpen i Grankulla församlingar.

Kirilä tror att Esbos beslut om att bevara tjänsten påverkades av de senaste familjetragedierna, och anset att der är en otänkbar idé att slopa stödet till familjerådgivningen då staden för en gångs skull stöder tjänsten finansiellt.

I alla kommunerna är familjerådgivningarnas tjänster avgiftsfria för alla, även för dem som inte hör till den evangelisk-lutherska kyrkan. I största delen av kommunerna går det att få service också på svenska och engelska. I familjerådgivningscentralerna samlas även olika terapigrupper.