Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Färre färjturer till Skåldö

Från 2014
Uppdaterad 25.11.2014 14:27.
Skåldöfärjan en dimmig februaridag.
Bildtext Fram till årsskiftet går Skåldöfärjan var tjugonde minut
Bild: Yle/Christopher Marins

Färjturerna till och från Skåldö i Ekenäs skärgård blir färre från och med årsskiftet. En tredjedel av färjturerna försvinner under lågsäsong. Det blir också förändringar i färjtrafiken nattetid både till Skåldö och Barösund i Ingå.

Under sommarsäsongen (1.5-15.8) kommer Skåldöfärjan att fortsättningsvis att köra var 20:e minut.

Det är Närings-, trafik- och miljöcentralen som har beslutat att färjan mellan 16.8 och 30.4 kör var 30:e minut i bägge riktningar mellan klockan fem på morgonen och midnatt. Nu kör den var 20:e minut. NTM-centralen har fattat beslutet utan att höra Raseborgs stad eller lokalbefolkningen på Skåldö med motiveringen att förändringen är liten.

Förändringar nattetid

Nattetid har färjan hittills kört enligt behov. Men från och med årsskiftet kommer färjan att avgå en gång i timmen i båda riktningarna mellan klockan 00.30 och 04.30. Sommartid kommer den att köra en gång i halvtimmen.

Raseborg protesterar

Raseborgs stadsstyrelse kräver nu att Närings-, trafik- och miljöcentralen omprövar sitt beslut.

Stadsstyrelsen säger i ett utlåtande till NTM-centralen att den föreslagna tidtabellen vår-, höst- och vintertid försämrar servicen i skärgården. Den nya tidtabellen leder till längre arbetsresor och högre kostnader för transporterna till skärgården, poängterar staden i sitt utlåtande.

Dyrare och svårare för skärgårdsborna

Det blir också svårare att få taxi till och från skärgården. Nattetid kan en taxiresa tur och retur ta två timmar och dagtid en timme.

Dessutom blir det dyrare att leverera mat till äldre Skåldöbor. Mjölkbilen får längre transporttider och det är enligt staden oroväckande eftersom uppköraren redan nu har klagat på långa väntetider, konstaterar stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen hänvisar också till Linnea Holmberg som är ordförande i Ekenäs skärgårds hembygdsförening. Holmberg konstaterar att den nya tidtabellen kommer att göra det logistiskt hopplöst för barnfamiljer att köra sina barn till och från hobbyer i Ekenäs.

Konkurrensutsättning

NTM-centralen har konkurrensutsatt färjtrafiken till Skåldö. Det ledde till att avtalet med Finnferries förlängdes med tre år. NTM-centralen fattade samtidigt beslut om de nya tidtabellerna.

Färjpasset är 450 meter långt och överfarten tar mellan tre och fyra minuter.

Förändringar nattetid i Barösund

Också Barösundsfärjan i Ingå berörs av förändringar i tidtabellen nattetid. Från och med årsskiftet kommer Barösundsfärjan att köra en gång i timmen mellan klockan 22.05 och 7.20. Det här gäller också under sommaren.

Dagtid kommer Barösundsfärjan att fortsätta köra var 20:e minut året runt.

Diskussion om artikeln