Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Mormor har ingen laglig rätt till sitt barnbarn

Från 2014
Uppdaterad 05.12.2014 11:49.
5 min

Inom barnskyddet och barnatillsyningen i Raseborg är en handfull ärenden per år sådana där mor- och farföräldrar av någon anledning inte får träffa sina barnbarn. Men den hjälp de kan få är rätt begränsad, säger Theresa Vihlman, som är enhetschef för barn- och familjearbete i Raseborg.

Theresa Vihlman
Bildtext Theresa Vihlman.

- Vi har ju ganska dåliga verktyg, säger hon. Det enda verktyg vi har är diskussion med föräldrarna och med hjälp av diskussionen försöka belysa barnets synvinkel.

Det viktigaste, enligt henne, är att se till att det inte blir barnets ansvar att skapa en relation till sina mor- och farföräldrar.

- Det hör till de vuxna att stöda och hjälpa barnet så att den relationen fungerar.

Olika slags problem

I de flesta fall handlar konflikterna om skilsmässor, där mor- och farföräldrar tar stark ställning för sina barn och på det sättet kan förvärra konfliktsituationen. Men ibland kan det också handla om att mor- och farföräldrar har problem i sina egna liv, som till exempel missbruk.

I vissa fall är det också befogat att barnbarnen inte träffar sina mor- eller farföräldrar, om de till exempel pratar illa om barnets förälder eller om de själva har ett problem som kan inverka negativt på barnbarnet.

Mor- och farföräldrar tar kontakt

Lenita Lehtikangas
Bildtext Lenita Lehtikangas.

Enligt Lenita Lehtikangas, som är barnatillsyningsman och socialarbetare inom barnskyddet, händer det ibland att mor- eller farföräldrar tar kontakt med socialbyrån, men av flera olika orsaker kan de inte erbjudas speciellt mycket hjälp.

- Vi kan försöka ta problemet till tals och vi kan försöka prata om det, men så mycket mera kan vi inte göra, säger hon. Orsaken är att det är föräldrarna som är viktigast för barnet och det är på det planet som vi försöker stöda så att saker fungerar.

Dessutom kommer juridiken emot eftersom socialarbetarna har tystnadsplikt och därför inte kan diskutera familjens angelägenheter med utomstående personer, dit mor- och farföräldrar räknas i det här fallet.

Färre än ett ärende i månaden

Barnskyddet i Raseborg

I kommunerna finns dels barnatillsyningen och dels barnskyddet, som av olika orsaker och på olika sätt arbetar med att lösa konfliktsituationer inom familjer.

Om kampanjen Använd hjärtat

Använd hjärtat

Barnskyddet agerar utgående från en barnskyddsanmälan, medan barnatillsyningen är en frivillig service, som kommuninvånare kan kontakta för att få hjälp i en konfliktsituation - ofta handlar det om skilsmässor.

I Raseborg behandlar socialbyrån runt 800 ärenden om året inom barnskyddet och barnatillsyningen. Av dem är färre än ett ärende i månaden sådant, där mor- och farföräldrar är inblandade i konflikten.

Lagen kunde ändras

Enligt enhetschefen Theresa Vihlman är det aldrig en lätt sak att medla i den här typen av konflikter, där det alltid finns två olika uppfattningar av en situation. Hon tycker att barnens rättigheter i de här fallen eventuellt kunde stärkas.

- Barnbarnen borde åtminstone ha en laglig rätt att träffa sina mor- och farföräldrar, säger hon

Enligt henne finns det en lucka i lagen när det gäller den här rättigheten, men hon har inte något konkret förslag hur man ska lösa problemet.

Däremot anser hon att den nya lagen om medling i rätten i samband med vårdnadstvister, som föräldrar har haft möjlighet till sedan maj i år kunde vara en öppning för att lösa konfliktsituationer av den här typen.

- Det kunde vara ett forum där man kunde ta upp en diskussion om hur barnet ska få träffa sina mor- och farföräldrar.

Mer om ämnet på Yle Arenan