Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

TS: Ingen lätt sak att övergå till elektroniska studentskrivningar

Från 2014
Uppdaterad 26.11.2014 07:28.
Studentskrivningarna inleds.

Planerna på att övergå till elektroniska studentskrivningar stöter på problem, skriver Turun Sanomat.

Studentexamensnämnden har förkastat alla de färdiga elektroniska provsystem som finns på marknaden och har i stället beslutat sig för att utveckla ett helt eget system.

Studentproven kräver så pass stor pålitlighet och ställer så pass specifika krav, att ingen av de datormodeller som finns riktigt passar, säger Matti Lattu som leder projektet med studentskrivning på dator för studentexamensnämndens del.

Gymnasierna får tillgång till en första testversion av det nya systemet i januari. Studentexamensnämnden överlåter också en stor del av ansvaret för de tekniska arrangemangen till skolorna.

Enligt planerna införs elektroniska studentskrivningar gradvis fr o m hösten 2016.