Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpesbons äggsamling i fara

Från 2014
Uppdaterad 26.11.2014 08:05.
Advokat Kenneth Peth och vittnet Eirik Granqvist vid Österbottens tingsrätt i Vasa.
Bildtext Advokaten Kenneth Peth och vittnet Eirik Granqvist.

I går, tisdag, fortsatte rättegången som kretsar kring den stora samling ägg som hittades hemma hos en Närpesbo för tre år sedan. Eirik Granqvist var inkallat vittne för försvarssidan.

Tullen visade upp äggsamlingen i Karleby.
Bildtext Närpesbons äggsamling.

- Då det gäller att handha den här samlingen så är Närpesbon faktiskt sakkunnig. Jag vet att han har skött den mycket bra. Men den har skötts mycket illa sedan den beslagtogs, dundrade Granqvist.

- Ägg söndras då de handhas av icke-sakkunniga och så får de inte utsättas för solljus eftersom det bleker färgerna. I det här fallet är båda farorna mycket stora.

- Det är ju inte bara fråga om en persons egen samling. Det rör sig om gamla samlingar som han har övertagit för att dokumentera och beskriva dem. Det handlar om ett hela mänsklighetens naturhistoriska kulturarv som nu är i fara, menade Eirik Granqvist.

Solljus kommer åt

Samlingen, bestående av nästan 9000 ägg och uppstoppade samt frysta djur, förvaras hos tullen i Karleby sedan hösten 2011 då den beslagtogs.

Den misstänkte Närpesbon har fått besöka samlingen vid två tillfällen, och enligt advokaten Kenneth Peth ska åtminstone delar av samlingen ha förvarats på ett sådant sätt att solljus kommer åt den.

Bland samlingen kan nämnas ett ägg från madagaskarstrutsen som dog ut på 1600-talet.

Det vore en total katastrof.

- Det finns knappast fler än en handfull sådana ägg som är helt oskadade i hela världen.

Vad skulle det betyda det plötsligt fanns ett färre?

- Det vore en total katastrof. De här kan inte värderas i pengar.

Eirik Granqvist kommer att höras också i vargrättegången vid tingsrätten i Karleby.

Inga följdfrågor

Han är både konservator och överkonservator och har jobbat över hela världen, men hans titel som professor i Shanghai har ifrågasatts.

I går ställde dock åklagarsidan inte en enda följdfråga sedan han hörts som expertvittne kring ett antal ägg och fåglar, insamlade för länge sedan då det fortfarande var tillåtet.

Åklagarsidan står ändå fast vid att det är brottsligt även att förvara sådana ägg utan tillstånd. Och Eirik Granqvist kom inte med något gällande åtalets huvudfråga.

Åklagarna hade svar på tal

- Det som är kärnan i det här ärendet för vår del är det egna samlandet av ägg från naturen. Det är det som är det mest skadliga för den finländska naturen, säger Annette Enbacka, en av målets åklagare.

Den andre, Jarmo Rintala, kommenterar kritiken mot att äggen skulle förvaras dåligt:

- En representant från Helsingfors universitet har besökt samlingen och säger att den sköts på ett tillräckligt bra sätt.

"En häxprocess"

Men Eirik Granqvist var inte redo att ge sig. Han anser att den misstänkte Närpesbon höll på med en viktig kulturgärning.

- Huvudsakligen är det fråga om en moderna tiders häxprocess där man nu förstör en ung mans liv. Den unge mannen har gjort ett kulturhistoriskt viktigt arbete. Han hade det som avsikt, men han har inte hunnit slutföra det.

Närpesbon är misstänkt för flera fall av naturskyddsbrott. Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse, ett ersättningskrav på 600 000 euro samt att samlingen ska tillfalla staten. Rättegången avslutas nästa vecka.