Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hur förhåller sig Ryssland till sina grannar?

Från 2014
Uppdaterad 26.11.2014 21:03.

En rapport om Ryssland som Finlands granne målar upp fem möjliga scenarier för hur Ryssland kommer att utvecklas i framtiden. Skribenterna bakom rapporten anser att varje scenario är möjligt och att det har funnits tecken på vart och ett av dem under det gångna året.

Rapporten ges ut av riksdagens framtidsutskott och har sammanställts av Rysslandsexperten Hanna Smith som är forskare vid Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet.

Det första scenariot där man ser en återgång till goda relationer mellan Ryssland och väst är osannolikt i den närmaste framtiden, anser de flesta experter och politiker som bidragit till rapporten.

Under Ukrainakrisen har det funnits stunder då Rysslands president Vladimir Putin sett ut att vara redo att förbättra relationerna med väst, men varje gång har det slutat i besvikelse och västländerna har beskyllt Ryssland för fortsatta militära aktioner i Ukraina.

Det är enligt rapporten svårt att se att det här scenariot skulle förverkligas så länge som president Vladimir Putin är vid makten eller så länge hans politiska linje är i kraft i Ryssland.

Aggressiv granne

I det andra scenariot förhåller sig Ryssland aggressivt till alla sina grannar och till väst i allmänhet. Det blir inga direkta konfrontationer på kort sikt, men Ryssland mobbar i allt högre grad små länder som Finland och Kirgizistan. Ryssland annekterar enligt scenariot östra Ukraina och inom inrikespolitiken når Putinkulten nya höjder.

I det tredje scenariot fortsätter Putins linje i Ryssland med eller utan Vladimir Putin. Ryssland drar sig tillbaka från global politik och drar sig bort från östra Ukraina. Det viktigaste målet för rysk politik är att utvidga Eurasiska ekonomiska unionen.

I det fjärde scenariot delar Ryssland in sina grannar i vänner och fiender. Ryssland intar en söndra och härska-attityd gentemot EU och eftersträvar bilaterala relationer med EU-länderna, framom multilaterala lösningar. Finland och Norge skulle kunna gynnas av den ryska attityden, men samtidigt skulle länderna kunna hamna i svåra situationer med EU.

Ett isolerat Ryssland

I det femte scenariot blir Ryssland isolerat. Rysk nationalism upphöjs till statsideologi och Ryssland drar sig ur de flesta former av internationellt samarbete. Ryssland för i det här fallet ett ideologiskt krig mot väst och framför allt mot USA. Gränskontrollerna ökar vid Rysslands gräns mot Finland och Norge.

Det här scenariot är mest sannolikt om Putin hålls kvar vid makten, men inser att han inte lyckas tillfredsställa sina internationella ambitioner.

Det här är Framtidsutskottets tredje rapport om Ryssland sedan 2007. I rapporten betonas att scenarierna inte är förutsägelser och rapporter erbjuder inga åsikter om vilka scenarier som är mera sannolika än andra. Tidigare scenarier har till exempel inte förutsett en situation där Krim ansluts till Ryssland.

Då rapporten publicerades sade Smith att hon redan fått frågan om varför ett ryskt militärt hot mot Finland inte finns med i de fem scenarierna. Hon sade att ett sådant hot inte beaktades eftersom ett tredje världskrig inte ingick i scenarierna.

Samarbete inom kultur och vetenskap

Framtidsutskottets ordförande Päivi Lipponen (SDP) ansåg vid presskonferensen att det i dagens värld inte lönar sig att isolera sig, utan att man måste samarbeta. Hon sade att det för Finlands del skulle vara bra att stärka det opolitiska samarbetet inom vetenskap, forskning och universitetsutbildning.

Pro-ryska ockupanter i Donetsk
Bildtext Proryska demonstranter i Donetsk i april 2014

- Bara tillsammans kan vi i Europa och i samarbete med Ryssland hitta lösningar på de stora utmaningarna, sade Lipponen.

Stefan Wallin (SFP) är ordförande för styrgruppen för framtidsutskottets Rysslandsprojekt. Han säger att händelserna i Ukraina, på Krim och i Ryssland har lämnat konkreta spår i rapportens slutsatser.