Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Hitta tillbaka till nuet med mindfulness

Från 2014
Uppdaterad 26.11.2014 15:19.
Kim Wikström jobbar med mindfulness.
Bild: Yle / Hannah Norrena

Mindfulness, eller medveten närvaro har fått allt större fotfäste under de senaste åren då människor söker efter sätt att hitta balans i sina stressiga liv. Yoga, meditation och olika metoder att fokuserande på den inre rösten hjälper den moderna livspresteraren att komma i kontakt med det jag som lätt blir nedtrampat och kvarglömt i dammolnet då man ständigt jagar vidare på livets travbana.

När Kim Wikström införde mindfulnessövningar som en del av sitt dagliga arbete med sina elever i Mattlidens gymnasium var det mest som ett experiment. 2,5 år senare är han en del av ett större forskningsprojekt som undersöker vilken effekt medveten närvaro har på inlärning och det allmänna välbefinnandet hos eleverna. Men vad exakt är mindfulness?

- Mindfulness är ett tillstånd där du är närvarande i det som råder i just den stunden du befinner dig i för tillfället, du är aktivt medveten om dina tankar, känslor och sinnesintryck. Våra sinnen är vanligtvis frånvarande och vi går omkring och tänker på det som hänt eller oroar oss för saker som ligger i framtiden och problemet är att vi oftast inte ens är medvetna om att vi är frånvarande i vårt eget liv. Den medvetna närvaron innebär att du hämtar dig tillbaka till den rådande stunden och fokuserar på den. Det är en enkel metod som vem som helst kan lära sig och den är alltid tillgänglig. Det är inget hokus pokus utan det är dina egna erfarenheter under övningen som är din lärare.

Lördax: Mindfulness-övning med Kim Wikström

Programmet är inte längre tillgängligt

Svåra saker kan bli dina bästa redskap

Då man talar om mindfulness är en vanlig uppfattning att det enbart är fråga om att träna sin fokus eller att det bara är en form av avslappningsövningar. Kim menar att det är viktigt att man närmar sig sitt sinne med en viss attityd och med vissa värderingar, att man odlar vänlighet gentemot sig själv och inte är dömande.

Det handlar inte enbart om att träna hjärnan att fokusera utan det är samtidigt karaktärsbyggande.

- När du sitter och tränar mindfulness håller du uppmärksamheten fäst vid kroppen och lyssnar efter vilka signaler den sänder och trots det kommer det in tankar och känslor som stör dig och då gäller det att inte kritisera ditt sinne för att det beter sig som det gör. Det handlar inte enbart om att träna hjärnan att fokusera utan det är samtidigt karaktärsbyggande.

Det brukar sägas att om man behandlade sina vänner lika illa som man behandlar sig själv skulle man snart inte ha några vänner kvar. I mindfulness är det viktigt att inte vara dömande mot sig själv utan våga möta även svåra och krävande tankar och känslor med en välkomnande attityd.

- Du kan inte bara bestämma dig för att bli mindre dömande mot dig själv eftersom det är mönster som sitter i från så många år tillbaka och går så djupt. När du ger dig själv mera tid och allt mer bekantar dig med hur ditt sinne egentligen beter sig och vilka reaktionsmönster som finns i ditt medvetande börjar du se dem klarare och de tappar sitt järngrepp om dig.

Mindfulness i skolan

Kim är en del av ett större forskningsprojekt som görs i samarbete med Helsingfors universitet och Folkhälsan där man undersöker vilken effekt medveten närvaro har på inlärning och det allmänna välbefinnandet hos eleverna. Då han för 2,5 år introducerade sina elever till mindfulness var det inte så många som visste vad det var men idag är det flera som efterlyser övningarna ifall han själv glömmer bort att ha dem.

- Det första året bad jag om feedback och ungefär 75 av 80-90 elever tyckte att det var bra och flera berättade också att de hade kunnat använda sig av metoderna då de fann sig i en stressande situation, t.ex. under ett körprov eller ett uppträdande. Genom att fokusera på sin andning och förankra sig i stunden hade de lättare att hantera en svår situation.

Det kan finnas stress i ditt liv men du ÄR inte din stress. Målet är att kunna möta sin stress som en gammal bekant och välkomna den vid dörren utan att låta den ta över hela showen.

Mindfulness som hjälp vid stressiga situationer

- Genom att du har tränar din uppmärksamhet kan du lära dig att tydligare urskilja vad stress orsakar hos dig. Då du lär dig känna igen dina stressymptom kan du skilja på dig själv och din stress. Det kan finnas stress i ditt liv men du ÄR inte din stress. Målet är att kunna möta sin stress som en gammal bekant och välkomna den vid dörren utan att låta den ta över hela showen.

Kim Wikström är mindfulnessinstruktör och gymnasielärare. Han gästade Lördax på Radio Vega 22 november 2014 och intervjuades av Hannah Norrena och Jukka Isojoki.