Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Barnpsykolog: Varje vuxen är viktig för barnet

Från 2014
Uppdaterad 08.12.2014 10:29.
Barnbarnet skuffar mommo.
Bildtext Ett god relation till mormor och farmor gör gott åt barnet.

Välmenade råd av far- och morföräldrar som välkomnas inte alltid av de nyblivna föräldrarna, gamla obearbetade svårigheter som bubblar upp - eller problem som dyker upp i samband med separationer. Den här typens utamaningar kan i värsta fall leda till att föräldrarna hindrar sina föräldrar från att träffa sina barnbarn.

Om kampanjen Använd hjärtat

Använd hjärtat

De här problemen och konflikterna i de nära familjerelationerna uppdagas ofta på barn- och familjerådgivningen, då Ann-Sofie Nyberg-Ölander, barnpsykolog vid Familjehuset Ankaret i Pargas, träffar barn och föräldrar.

- Det är väldigt tragiskt när jag hör om sådana här situationer. Jag tänker på barnbarnet som går miste om att växa upp med en god relation till sin mormor och morfar och till sin farmor och farfar.

Nyberg-Ölander säger att varje vuxen som finns runt ett barn ökar tryggheten. De kan också ge barnbarnen annat än föräldrarna, eftersom de inte har huvudansvaret för till exempel barnuppfostran.

- De behöver inte sätta gränser på samma sätt som föräldrarna och kan istället ösa på med kärlek. Den gör väldigt gott för alla barn att också ha den här typens relationer. Barnet får också perspektiv på sin egen tillvaro genom umgänget med mor- och farföräldrarna.

Men i en del fall måste man sätta gränser för umgänget mellan barnbarn och mor- och farföräldrar.

- Då det förekommer misshandel eller annan form av vanvård, så att mor- och farföräldrar inte är kapabla att ensamma ta hand om barnbarnet eller vara på tumanhand med barnbarnet, då är det viktigt att skydda barnet och sätta gränser eftersom barnets trygghet och barnets psykiska utveckling är i fara.

Konflikter är slitande för alla

Men i längden är det ändå bra att åtminstone försöka lösa konflikterna eftersom också de kan orsaka skada, säger Nyberg-Ölander.

- Det är alltid skadligt för barnen då vuxna runt dem hamnar i stora gräl eller konflikter. Det kan till och med vara så skadligt barnet själv börjar må psykiskt dåligt.

Hela familjen kan ta skada av en upprivande konflikt, och därför kan det vara i allas intresse att försöka lösa den.

- Alla konflikter med ens närmaste personer i livet äter mycket energi. En del vuxna börjar må så dåligt att de själva också behöver stöd och hjälp. Det kan leda till sömnsvårigheter, ångest eller till och med till depression också för de vuxna.

Hur ska man då resonera för att komma närmare en lösning?

- Det är barnet och barnets behov man ska utgå från i första hand. Barnet är mycket mer sårbara än de vuxna, säger Nyberg-Ölander.

- A och O här är att försöka prata om saken och försöka öppna upp till en fungerande kommunikation. De vuxna kan ta kontakt med kommunens familjerådgivning, en präst, en psykolog eller en socialarbetare som kanske först kan hjälpa med att bara lyssna. Det skulle också vara till stor hjälp om de vuxna samlades i samma rum för att få igång kommunikationen och försöka lösa situationen.

Men trots att man tar initiativet till att hitta en lösning, lyckas det inte alltid. Och då kan man behöva ta ett steg tillbaka, åtminstone för ett tag.

- Det finns situationer där det är så låst att mor- och farföräldrarna egentligen inte kan göra någonting alls. Det är ändå föräldrarna som bestämmer om barnbarnet får träffa mor- och farföräldrarna eller inte. Ibland kan det vara bättre att bara vänta, se tiden an, och dra sig lite tillbaka. Det kan nämligen också vara till större skada för den lilla familjen och barnbarnet om man hela tiden bombarderar föräldrarna med saken. Eventuellt måste man helt enkelt vänta till att barnbarnet växer upp, och själva tar kontakt med mor- och farföräldrarna.