Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Föremålsarkiv förenar museer

Från 2014
Uppdaterad 27.11.2014 20:12.
Textilier ska förvaras rätt, dessa liggande i pafflådor
Bildtext En del textilier ska förvaras liggande.
Bild: Yle/Monica Slotte

Museernas samlingar förvaras idag ofta trångt och opraktiskt. Ett gemensamt föremålsarkiv kan frigöra utrymme och förenkla samarbetet mellan museerna.

Radio Vega Västnyland

2:04

Hangö museum flyttar sin textilsamling till Leirasfastigheten i Ekenäs under 2016. Den innehåller bland annat Adelaide-samlingen som består av dräkter ur en och samma släkt från sex generationer. Det handlar om 600 numrerade plagg från 1700-talet till 1930-talet.

Vikarierande museichef Laura Lotta Andersson i Hangö.
Bildtext Laura Lotta Andersson går igenom samlingarna
Bild: Yle/Minna Almark

- Vi vill ha bästa möjliga förvaringsutrymmen för våra textilier. Man vill ju ha så mycket utrymme som möjligt men det finns inte så mycket tillgängligt. Det ska vara rätt temperatur och rätt luftfuktighet också. Museiföremål har höga krav på var man kan placera dem, konstaterar Laura Lotta Andersson, t.f. museichef för Hangö museum.

Med ett gemensamt föremålsarkiv hoppas museerna kunna ta hand om regionens kulturarv på ett effektivare och förmånligare sätt. Man kan göra sig av med dubletter men också använda varandras samlingar i olika utställningar. Genom att köpa in förvaringsmaterial i större mängder sparar museerna också pengar.

Konst och foto byter adress

Fiskars museum har planer på att flytta sin fotosamling till Leirasfastigheten i Ekenäs. Det handlar om 3000 bilder som är katalogiserade och också innehåller en samling negativ. Flytten planeras ske successivt från och med nästa år. Museet har ännu inte fattat ett slutgiltigt beslut i frågan.

Radio Vega Västnyland

12:02

Konststiftelsen Pro Artibus hoppas också kunna komma ifrån sina separata lagerutrymmen för konstverk. För tillfället utnyttjar man Elverkets byggnad och konservatorsateljén för uppbevaring av konst. Man söker efter ett enda lagerutrymme men om det blir Leiras är ännu inte fastslaget.

Lojo museum siktar på att flytta sina samlingar till föremålsarkivet under 2015 och 2016 och därmed kunna få en lägre hyra än i sitt nuvarande lager.

Sofforna för sig

Museichef Dan Lindholm är mer än nöjd med faciliteterna i den gamla läkemedelsfabriken. Här finns tillräckligt med utrymme och rätta temperaturer för uppbevaring. Han har fullt förtroende för att man här ska kunna arkivera samlingar också från andra museer.

Bildtext Museichef Dan Lindholm och föremålsforskare Lena Dahlberg

- Kulturnämnden i Lojo beslöt att muséets hela samling flyttas hit, inte enbart textilier och fotografier. Lojo museums samlingar kan till sin omfattning jämföras med Västra Nylands landskapsmuseum EKTA:s så det är en omfattande mängd saker som kommer hit.

Föremålen arkiveras enligt kategori och i Leirasfastigheten kommer t ex soffor från olika museer att samsas. Att föremålen samlas här gör det lättare och överskådligare att bygga en utställning från en viss tidsepok. Alla föremål katalogiseras dock och har sin egen givna plats.

- När vi har allt under samma tak är det lättare att veta vad som finns. Det för också föremålsforskningen till en helt annan nivå då man kan studera föremålsgrupper på ett och samma ställe.

Lojo sköter sitt

Enligt föremålsforskare Lena Dahlberg innebär den stora mängden nya föremål inte mera jobb för henne.

- Lojo sköter sina samlingar och jag våra, även om vi finns under samma tak. Samarbetet blir däremot bättre. Och när vi får donationer kan vi lättare se vad som finns och inte finns och därmed undvika dubletter.

hylla i föremålsarkiv
Bildtext Mindre och större föremål samlas
Bild: Yle/Monica Slotte

Dahlberg kan inte tänka sig att skrota en klocka om det finns flera av dem, däremot kan den få en pedagogisk funktion och ingå i en samling man får röra vid.

Samlingarna kommer i första hand att vara stängda för allmänheten men det kan finnas alternativ, berättar museichef Dan Lindholm.

- Vi har vissa planer på ett öppet magasin dit man kan ta grupper. Då blir föremålen tillgängliga för allmänheten på ett helt annat sätt. I hela Västnyland finns det ungefär 100.000 museiföremål och bara en bråkdel av dessa ställs ut.

Ekåsens sjukhusmuseum ska t. ex. packas upp och få en egen avdelning i Leirasfastigheten.

Förutom den museala synergieffekten förväntas de nya lagerutrymmena också bli billigare för museerna.

Artikeln har uppdaterats torsdag 27.11 kl. 13.00