Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå fick bättre dagvård

Från 2014
Uppdaterad 27.11.2014 14:57.
Dagispyssel
Bildtext Genom att arbeta tillsammans och föra dialog blev dagvården bättre i Sjundeå.
Bild: Yle/Philip Stenkula

Sjundeå kommun deltog tillsammans med fem andra kommuner i Finland i ett projekt för att utveckla småbarnsfostran i kommunen. Det konstruktiva projektet är nu slut, men den goda utvecklingen inom dagvården tar inte slut för det.

Om projektet

  • Projektet "Kunnande medför arbetshälsa inom småbarnsfostran" leddes av den pedagogiska fakulteten vid Tammerfors universitet.
  • Förutom Sjundeå medverkade kommunerna Björneborg, Ilmajoki, Kurikka och Masku.
  • Projektet som genomfördes åren 2012-2014 kostade kommunen drygt 5 000 euro.
  • På en skala från 1-5 var gav föräldrar medeltalet 4,28 för dagvården före projektet och 4,38 efteråt. Personalen gav medelvitsordet 4,18 före och 4,38 efter projektet.

Målet var att förbättra arbetshälsan hos personalen. De anställda skulle bli mera medvetna om sin pedagogiska roll och få ett starkare kunnande. Ett gott ledarskap var viktigt.

Barnens föräldrar fick delta i processen att utveckla dagvården.

Satsning på inlärning

Miljön på daghemmen förbättrades så att de bättre stödde leken och inlärningen.

Dessutom satsades det tydligt på övningar i språkliga och matematiska färdigheter.

På daghemmen satsade man också på att skapa en gemensam diskussionskultur vilket ledde till att atmosfären på arbetsplatsen förbättrades.

Personalen har blivit mera delaktig i att utveckla sitt arbete. Det gör att det också känns mera meningsfullt för de anställda att aktivt delta i utvecklingen.

Föräldrarnas respons

Barnens föräldrar fick också svara på öppna frågor där de fick komma med ris och ros.

De var nöjda med bland annat informationsgången och personalens motivation. Småbarnsfostran utvecklas också på ett positivt sätt, tyckte de.

Däremot var föräldrarna mindre nöjda på kvaliteten på morgon- och mellanmålet. De hade också synpunkter på vikariearrangemangen och på barnens vila.

De ville också ha mera tid för diskussioner om barnen med föräldrarna.

Trots att projektet nu är slut vill kommunen ändå fortsätta med det goda utvecklingsarbetet inom dagvården.