Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kronoby stänger Djupsjöbacka skola

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Före detta Djupsjöbacka skola i Kronoby.
Bildtext Djupsjöbacka skola.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Djupsjöbacka skola i Kronoby kommer att stängas. Det är en stor sorg för oss, men vi har gjort vad vi kan säger rektor Ann Hanhikoski.

Småbönders och Norrby skolor är inte hotade i och med budgetförslaget och en arbetsgrupp ska se över skolnätet i kommunen. Kommundirektör Michael Djupsjöbacka säger att Djupsjöbacka skola haft ett nådeår.

- Det har varit ett sorgeår. Vi hade ju hotet över oss ren förra året. Det är verkligen synd att skolan stängs för vi har ett bra samarbete med eleverna och föräldrarna och skolan är viktig för byn, Vi har men vi försöker njuta av det här sista året, säger Ann Hanhikoski.

Skolan har i år 15 elever som går i årskurs ett till fyra.

Renoveringar slutförs

Det blir en stram budget i Kronoby trots höjd skatteprocent. Det kommande budgetåret kallar Mickael Djupsjöbacka ett mellanår. Det blir inga större investeringar, men den pågående renoveringen av Ådalens skola och vårdcentrum kommer att slutföras.

- Vi måste renovera skolfastigheterna så att de håller modern standard. Men i övrigt blir det inga större investeringar, säger Djupsjöbacka.

På grund av dessa investeringar kommer kommunens skuldbörda ändå att öka från runt 2000 euro per invånare år 2012 till omkring 3000 euro år 2015. De ökade skatteinkomsterna kompenserar bara delvis för uteblivna statsandelar.

Ett budgetmässigt mellanår

Djupsjöbacka säger att man börjar få bukt med kostnaderna för social- och hälsovården.

- Vi börjar komma bort från den anstaltsberoende vården. Vi har hittat alternativ som gör vården billigare, men också ger klienterna valfrihet och en bättre anpassad vård.

- Man kan säga att det här blir ett mellanår när vi försöker stabilisera ekonomin, säger Djupsjöbacka.