Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stadsdelen Skata i Jakobstad fick egen bok

Från 2014
Uppdaterad 27.11.2014 14:52.
Skatabokens redaktör Heidi Jylhä och Stadsdelsföreningen Skata r.f.:s ordförande Monica Borg-Sunabacka

Trähusstadsdelen Skata i Jakobstad har genomgått många förändringar. Den här processen kan man ta del av i “Stugor och drömhus”, en nyutkommen bok med Skatabornas egna berättelser och bilder från gångna tider.

För det första ett gammalt trätoämne: heter stadsdelen Skata eller Skatan?

- Jag lägger min röst på Skata, alltså utan “n”, säger Heidi Jylhä, som är redaktör för boken.

- Båda är rätt, men vi har valt att använda Skata. Där tänker vi inte ta någon strid utan alla får använda det de vill, säger för sin del Monica Borg-Sunabacka diplomatiskt. Borg-Sunabacka är ordförande för Stadsdelsföreningen Skata r.f.

Skata är en stadsdel med en brokig historia. I gångna tider bodde här dels folk som själva hade byggt sina hus, men också såna som hyrde in sig i små och enkla utrymmen: fabriksarbetare, sjömän...

Under 1960- och 70-talen var stadsdelen hotad, då framstegsivrarna ville riva det gamla och bebygga området med höghus. Den här stadsplanen stoppades ändå och stadsdelen skyddades.

- Det här var tack vare att den var och är en stor och sammanhängande trähusstadsdel. I stadsplanen skrevs bland annat att här kanske inte direkt finns (typiska) skyddsobjekt, men det enhetliga området är värdefullt

Stadsdelsföreningen Skata r.f. grundades i början av år 2010. Man var snabba med att sända ut en enkät till invånarna, där man bland annat efterlyste berättelser. De utgör en del av materialet till boken.

- Så gjorde museet intervjuer och Heidi gjorde intervjuer. Vi har tagit tillvara det vi har fått, men vi kan tänka oss att mycket saknas, säger Monica.

Museet har också bistått med sakkunskap och fotografier. En mängd fotografier har också privatpersoner bidragit med.

Se också:
Webbplatsen för Stadsdelsföreningen Skata r.f.