Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Prästkulla daghem i Ekenäs ska ha städskrubb eller stänga

Från 2014
Uppdaterad 28.11.2014 13:45.
En städskrubb.
Bildtext I en ordentlig städskrubb finns en lavoar, hyllor och värmeslingor som man kan torka trasorna på.
Bild: Yle/Petra Thilman

Daghemmet i Prästkulla måste få en sakenlig städskrubb. Hälsoinspektörerna har påtalat bristen i flera repriser sedan år 2002 och nu är måttet rågat, anser Sydspetsens miljöhälsonämnd.

Nämnden ger Raseborgs stad tid fram till sista juli nästa år att åtgärda problemet.

Städskrubben ska bland annat ha ett tvättställ, ventilation, belysning, en varm torkslinga och hyllor för städredskapen.

Tills daghemmet har en städskrubb ska personalen se över rutinerna så att till exempel livsmedelshygienen inte äventyras.

Dålig luft

Daghemmet har också andra problem, som delvis har åtgärdats. Men det förekommer fortfarande problem med ventilationen. Koldioxidhalten har flera gånger varit så hög att den utgör en sanitär olägenhet.

Siffrorna har varit bättre sedan personalen började vädra lokalen enligt en uppgjord plan.

Personalen saknar också ändamålsenliga rum.

Bollen hos bildningsnämnden

Raseborgs stad hyr lokalerna där daghemmet verkar.

Direktionen för Intern service konstaterade på sitt möte i onsdags (26.11) att det nu är bildningsnämnden som ska fatta beslut om framtiden.

Om nämnden beslutar att daghemmet ska finnas kvar så inleder Intern service förhandlingar med fastighetsägaren och myndigheterna för att byggnaden ska fylla de krav som ställs på dagvårdsverksamhet.

Om daghemmet stänger sin verksamhet den sista maj finns det tillräckligt med tid för reparationerna under sommaren.

Raseborg har estimerat att staden måste betala dubbelt högre hyra i tre till fem år om daghemmet fortsätter sin verksamhet. På så sätt kan fastighetens ägare täcka kostnaderna för renoveringen.

Hyran staden betalar stiger då från 840 till cirka 1 700 euro per månad, står det i beredningen till direktionen för Intern service.

Ägaren för 550 euro per månad men hyran är över 800

Hyran för Prästkulla daghem består av två delar. Husets ägare får 550 euro per månad.

Men stadens fastighetsavdelning Intern service debiterar över 800 euro per månad av bildningssektorn som använder huset. Skillnaden, knappt 300 euro, utgörs av el och annat som ägaren inte betalar, förklarar fastighetschef Catharina Lindström på Intern service.

- Jo, hyran är 550 euro per månad. Vi debiterar av bildningen 806,40 euro för vi betalar elen, sophanteringen och vi har även budgeterat lite för små reparationer som staket, lekställningar och annat som är stadens egna.

Hyran som Intern service debiterar av bildningen stiger 2015 till 822,50 euro per månad.

Huset på adressen Invalsbyvägen 141 b är cirka 70 kvadratmeter stort.

Procedurfel

Ekenäs stad öppnade redan 1997 ett gruppfamiljedaghem i fastigheten som hyrdes av familjen Taube.

Gruppfamiljedaghemmet hade till en början mellan åtta och tio platser. Det ändrades 2008 till en regelrätt daghemsavdelning.

Bildningsdirektör Robert Nyman poängterar att Prästkulla för närvarande helt saknar tillstånd att fungera som daghem. Bildningsnämnden i Ekenäs bad nämligen aldrig ägaren att ansöka om ändring av fastighetens användningsändamål utan huset är fortfarande ett bostadshus trots att staden redan i flera år har bedrivit daghemsverksamhet i byggnaden.

Om daghemmet i Prästkulla ska fortsätta, måste byggnaden få tillstånd att fungera som daghem.

- Frågan är om det är möjligt att få, säger Nyman.

Artikeln kompletterades fredagen den 28 november 2014 cirka klockan 13.45. De två sista styckena är nya, det ena om hyran och det andra om tillståndet att fungera som daghem.

Diskussion om artikeln