Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östnyländska hälsovårdschefer är arga på HNS ledning

Från 2014
Jourpolikliniken vid Borgå sjukhus
Bild: Yle/Carmela Walder

Östnyländska hälsovårdschefer är upprörda över hur ledningen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har gått till väga för att skära i verksamheten vid Borgå sjukhus.

En stängning av psykakuten och planer på att slopa akuta operationer på kvällar och veckoslut kom inte fram som enskilda ärenden. De här åtgärderna fanns inbakade i en budgettexten för nästa år.

De östnyländska hälsovårdsdirektörerna förstår inte varför så här stora beslut fattas på det här sättet, utan att höra de berörda kommunerna eller Borgå sjukhus ledning.

Möte med HNS ledning

De östnyländska hälsovårdscheferna hade tidigare i höst hört rykten om planerna på att stänga Borgå BB. De hade också hört om planerna på att sluta med akuta operationer under kvällar och veckoslut.

För att diskutera frågan med HNS ledning så bad de östnyländska hälsovårdscheferna om ett möte med Aki Lindén och Markku Mäkijärvi från HNS.

- Ingen hade kontaktat oss, säger direktören för hälsotjänster i Borgå Kati Liukko.

HNS ledning gick med på ett möte med de östnyländska representanterna den tionde november. Då diskuterades planerna på stängningar.

Ville skapa en framtidsvision

De östnyländska representanterna ville också diskutera en framtidsvision för Borgå sjukhus på mötet tidigare i november, men HNS ledning var inte redo för det.

HNS ledning och de östnyländska hälsovårdscheferna slog då fast att de ska göra upp en gemensam framtidsvision inom kort. HNS vd Aki Lindén skulle kalla till ett nytt möte.

Det kom som en total överraskning för hälsovårdscheferna i Östnyland att nedskärningsplanerna fanns inbakade i budgetberedningen.

De hade hoppats på att utveckla Borgå sjukhus i konstruktiv anda, i samarbete med HNS ledning. Nu blir det snarare så att servicen avvecklas.

Hälsovårdscheferna upprörda

Kati Liukko som är direktör för hälsovårdstjänster i Borgå har ingen förståelse för att HNS ledning bakar in nedskärningsbeslut i budgeten.

- Jag tycker att det är alldeles otroligt att man kan besluta på det här sättet, säger Liukko.

Grundtrygghetschefen i Lovisa Carola Klawér uttrycker sin besvikelse över hur saken har skötts.

Social- och hälsovårdsdirektören i Sibbo Leena Kokko är också hon förvånad över att ärendet kommer fram på det här sättet.

Hur ska kejsarsnitt göras?

Borgåchefen Kati Liukko kan inte alls förstå varför HNS planerar att lägga ner operationer under kvällar och veckoslut och fortsätta med BB.

- Det här betyder att Borgå BB inte alls kan utföra kejsarsnitt i framtiden, säger hon.

Kati Liukko säger att beslutet att minska på servicen i Borgå är en del av HNS centraliseringsiver. Hon säger att HNS inte har tagit alla utgifter i beaktande då ledningen räknar med att spara pengar genom centralisering.

Kostnaderna för sjukhustransporter till och från Helsingfors finns inte alls med i HNS kostnadsberäkningar. De här kostnaderna skulle kommunerna stå för. Kommunerna skulle alltså få betala betydligt mera om de akuta operationerna flyttar till Helsingfors.

- Kostnaderna för första hjälpen skulle också bli betydlligt dyrare för kommunerna, säger Kati Liukko.

Tiden att påverka är knapp

Tiden är knapp för att hinna påverka HNS fullmäktige, eftersom den slutgiltiga budgeten slås fast inom kort.

Leena Kokko i Sibbo räknar med och hoppas på att de östnyländska kommunerna reagerar redan före HNS fullmäktigemöte.

Hon säger att kommunerna redan tidigare har samarbetet kring Borgå sjukhus. Kommunerna har också arbetat fram en gemensam framtidsvision för sjukhuset.

Grundtrygghetschefen i Lovisa Carola Klawér talar för att långsiktigt jobba för ett bevarande av Borgå sjukhus. Hon talar om att fortsätta satsa på ett samarbete med sjukhuset för att utveckla vården i Östnyland.