Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

UM får skarp kritik för handelsförhandlingar

Från 2014
Uppdaterad 06.03.2015 11:32.
Programmet är inte längre tillgängligt

En tjänsteman på Utrikesministeriet jobbar som rådgivare för stora advokatbyråer med miljonintressen i frihandelsavtalet mellan EU och USA. Otroligt, kommenterar professorn i internationell rätt Martti Koskenniemi till Spotlight.

Akademiprofessor Martti Koskenniemi är vårt lands kanske mest ansedda expert på internationell rätt. Koskenniemi fördömer i starka ordalag att en tjänsteman på Utrikesministeriet jobbar som rådgivare åt en organisation som driver på att det så kallade investerarskyddet (ISDS) tas med i frihandelsavtalet (TTIP) mellan EU och USA. Om investerarskyddet bakas in i frihandelsavtalet betyder det att stora företag i framtiden kan stämma stater hänvisande till TTIP-avtalet.

Martti Koskenniemi
Bildtext Martti Koskenniemi
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Lobbningssystem

- Han kan inte som statens tjänsteman ingå i ett lobbningssystem och samtidigt sköta dessa frågor å tjänstens vägnar. Det är omöjligt och utan tvivel en intressekonflikt, menar professor Koskenniemi.

Koskenniemi har själv i tiderna jobbat som jurist på Utrikesministeriet.

Ministeriets handelsråd Kimmo Sinivuori är medlem i den rådgivande panelen (advisory board) för EFILA (European Federation for Investment Law and Arbitration). Sinivuori är samtidigt UM:s främsta expert i frågor som berör just investeringsskydd.

EFILA bildades i Bryssel i somras av stora advokatbyråer. Styrelsen består enbart av representanter för de här firmorna. De vill ”främja kunskapen om den internationella investeringslagstiftningen”.

Missuppfattningar

Organisationens generalsekreterare Nikos Lavranos säger att det finns en konkret orsak till att EFILA bildades.

- Den viktigaste orsaken var att vi ansåg att diskussionen i Europa har dominerats av anti-ISDS grupper och medborgarorganisationer som inte behärskar och har sakkunskap i investeringslagstiftning.

Nikos Lavranos
Bildtext EFILA:s generalsekreterare Nikos Lavranos via Skype
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Kritikerna har enligt Lavranos missuppfattat allting. Till saken hör att Lavranos och Sinivuori känner varandra från tidigare när Lavranos jobbade för Hollands regering med frågor rörande investerarskydd.

Martti Koskenniemi beskriver EFILA som en intresseorganisation. Den behandlar samma frågor som Sinivuori förhandlar om å Finlands vägnar i egenskap av UM-tjänsteman.

1000 euro i timmen

Kimmo Sinivuori jobbar på ministeriets handelspolitiska enhet. Till dess ansvarsområde hör beredningen av EU:s handelspolitik och förhandlingar om just investeringsskyddet.

Sinivuori är enligt Koskenniemi i en viktig position när det nu förhandlas om ett stort internationellt avtal. Därför förundrar han sig över att Sinivuori samtidigt kan sitta med i EFILA som representerar kommersiella intressen. Ju fler fall där företag stämmer stater, desto mer jobb innebär det för advokatbyråerna.

Vad kostar det då att anlita dessa affärsjuristers tjänster?

- Det beror på, svarar generalsekreterare Lavranos. Jag har hört att det rör sig om cirka 1000 euro per timme.

EFILA-grafik
Bild: Yle/Mira Gartz

Privat rättsväsende

Martti Koskenniemis kritik mot att investerarskyddet tas med i frihandelsavtalet har långt att göra med skiljedomsförfarandet. Företagen kan nämligen välja att förbigå de nationella domstolarna och vända sig till skiljedomstolar istället. Det förliknar professor Koskenniemi vid ett privatiserat rättsväsende, där insynen är sämre och kostnaderna högre.

- Det är en liten klick av affärsjurister som driver ett parallellt rättssystem som bara internationella företag kan dra nytta av, säger Koskenniemi.

Koskenniemi är inte nådig i sin kritik av Sinivuoris roll.

- Den här saken måste hans förmän ta upp. Om inte de gör det så gör jag det.

”Ingen intressekonflikt”

Kimmo Sinivuori ser ingen intressekonflikt i sin dubbelroll. Han motiverar det bland annat med att Finlands regering har gett EU-kommissionen mandat att förhandla om investerarskyddet.

Han säger sig vara med i organisationen för att det är viktigt att följa med debatten. Sinivuori beskriver EFILA som ett diskussionsforum.

- Det är inte en lobbarorganisation, slår han fast.

Kimmo Sinivuoris egna åsikter stämmer långt överens med EFILA:s.

- Vi anser att investerarskyddet är bra.

Kimmo Sinivuori
Bildtext Kimmo Sinivuori, handelsråd på UM samt rådgivare för EFILA
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Fritidssyssla

Jobbet som EFILA:s rådgivare sköter Kimmo Sinivuori på sin fritid utan ersättning. Han är osäker huruvida han kommer att delta i den konferens som EFILA ordnar i januari nästa år i London.

Det är en liten klick av affärsjurister som driver ett parallellt rättssystem

- Om det är viktigt för ministeriet att Finlands synpunkter är representerade vid konferensen kan jag föreslå att jag åker dit, säger Sinivuori.

Vem betalar resan i så fall?

- Det är inte EFILA.

Obehaglig läsning

EU-kommissionen tvingades till en time-out i frihandelsförhandlingarna tidigare i år. Orsaken var den kritikstorm som just frågan om investerarskyddet förorsakade. Kommissionen utlyste då ett offentligt samråd och översvämmades av 150 000 svar.

En av de organisationer som svarade var advokatbyråernas EFILA. Auktoriserade juristen Jannika Enegren-Åberg har analyserat organisationens kommentarer för Spotlights räkning.

Jannika Enegren-Åberg
Bildtext Jannika Enegren-Åberg, auktoriserad jurist
Bild: Yle/Kjell Lindroos

- Det är ren och skär lobbyverksamhet och de driver enbart investerarnas intressen, sammanfattar Enegren-Åberg.
Hon betecknar EFILA:s kommentarer som obehagliga i sin ensidighet.

- Investerarnas rättigheter går före allt annat. Det går före rätten att lagstifta, det går före rättstänkandet och den demokratiska lagstiftningsprocessen.

Vad nu?

Frågan är vad som händer efter det att EU har gått igenom de 150 000 kommentarerna. Fortsätter allting som förut, eller tar man i beaktande de kritiska rösterna som kräver att ISDS-klausulen stryks från avtalstexten?

EFILA:s rådgivare och samtidigt UM:s handelsråd Kimmo Sinivuori håller fast vid att den kontroversiella tvistlösningsmekanismen måste vara med i handelsavtalet med USA.

Martti Koskenniemi är lika övertygad om att det handlar om det potentiellt farligaste systemet som han har upplevt under sin karriär som jurist.

Tillägg till ovanstående: Utrikesministeriet meddelade på tisdagen (2.12) att Kimmo Sinivuori efter intervjun med Spotlight har lämnat sitt uppdrag som rådgivare för EFILA.

Kjell Lindroos - Spotlight

Jussi Hanhivaara - Yle Uutiset

Läs också:
Frihandelsavtal med Kanada risker ocksa för Finland
Kontrovers kring handelsavtal
Juristfirmor driver investerarskydd – Stubbs valfinansiär deltar

Mer om ämnet på Yle Arenan