Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Fråga de äldre hur de vill bo"

Från 2014
Uppdaterad 01.12.2014 09:23.
Taina Hammarén, tidigare geriatrisk överläkare i Lojo.
Bildtext Taina Hammarén blev oense med Lojo stad.

Sedan månadsskiftet oktober-november har Lojo en geriatriker mindre. Taina Hammarén har efter 14 år i Lojo stads tjänst lämnat sitt jobb eftersom hon och staden har olika syn på hur saker ska skötas inom äldrevården.

- Jag kände att jag kämpar förgäves för det jag anser att är rätt och riktigt, berättar Hammarén.

Vårdavdelningarna, de som i folkmun kallas bäddavdelningar, är en fråga som Hammarén och staden är oense om.

Inom Lojo stad anser man att man borde ha 100 procents beläggning på hälsocentralernas vårdavdelningarna för att maximera effektiviteten. Men det här sättet att mäta effektivitet skulle leda till att Lojo går tillbaka till 1990-talet, anser Hammarén. Inga patienter skulle komma in och ingen skulle åka hem.

- Jag anser att man borde mäta effektiviteten med hur många patienter vi har skött och hur korta deras vårdtider är, men det gick inte igenom, förklarar hon.

Bildtext Idag får människor i alla åldrar vård vid de så kallade bäddavdelningarna.

Alla äldre kan inte bo hemma

Hammarén vill att vårdavdelningarna ska vara akuta avdelningar där patienterna effektivt undersöks, vårdas och får rehabilitering så att de sedan kan få vara hemma.

Men hon är också övertygad om att alla äldre inte kan vårdas hemma och att det också i framtiden kommer finnas ett behov av platser på boenden och andra anstalter.

- Det är jätte bra att vi utgår ifrån att alla ska skötas hemma. Men i något skede så kommer väggen emot. Jag tror inte vi kan ha alla hemma, det är inte ekonomiskt lönsamt och inte tryggt för patienten.

- Det är inte vettigt att en hemvårdare kör fyra gånger om dagen 30 kilometer hem till någon för att sköta om den. Jag tror att en mänska som är otrygg och behöver hjälp har det bättre på en plats där personen kan få hjälp dygnet runt, förklarar Hammarén.

Hon tror också att behovet av platser med vård dygnet runt kommer att öka i och med att befolkningen blir allt äldre.

Vill de äldre ens bo hemma?

Hammarén anser att utvecklingen mot att allt fler ska bo hemma på äldre dagar är god. Men hon anser att man i något skede borde sluta prata om att vården ska effektiveras och istället på riktigt fråga vad de äldre vad de vill.

- Ofta frågar vi medelålders mänskor vad de vill och de säger att de vill bo hemma. Men de äldre kanske inte vill göra det, säger Taina Hammarén.

Hon betonar att när man diskuterar äldrevården så pratar man oftast om 10 till 15 procent av de som är över 75 år gamla. 85-90 procent av de äldre bor hemma och lever ett normalt liv.

- Vi glömmer bort den delen som klarar sig med lite hjälp av anhöriga. Vi ska inte göra det här problemet stort.

Bildtext Man bör komma ihåg att de flesta äldre klarar av leva ett normalt liv och bo hemma.

När det gäller de äldre som klarar av att bo hemma så finns det många som känner sig ensamma. Kampanjen #användhjärtat pågår som bäst med målet att få unga att besöka de äldre. Taina Hammarén tycker kampanjen är bra.

- Det är inte social- och hälsovårdens uppgifter att se till att de äldre har besök eller kommer ut. Det är de anhöriga och vänner. Men det är viktigt att de har besök, säger Hammarén.

Äldre som känner sig ensamma kan känna sig sjuka och få krämpor.

- Det finns äldre som kommer till läkaren för att diskutera sina sjukdomar bara för att få prata med någon, berättar Hammarén.

Hemsjukhus behövs i Lojo

Något som gläder Hammarén är Lojos planer på ett hemsjukhus (SAH). Det finns redan vid Västra Nylands sjukhus och går ut på att sjukhuspatienter sköts hemma.

- Jag hoppas det går igenom politiskt. Det skulle vara en stöttesten för hemvården och med dess hjälp skulle en del äldre kunna klara sig lite längre där hemma.

Hemsjukhuset kunde också rycka ut till äldreboendena som ibland behöver akutvård. Då kunde hemsjukhuset vårda patienten på boendet istället för att skicka patienten till jouren.

- Det skulle ge mycket besparingar plus att det säkert skulle vara skönt för patienten att inte behöva åka till jouren, berättar Taina Hammarén.

Bildtext Hemsjukhus finns i flera kommuner, bland annat i Raseborg.

Vem ska betala för hemvård?

Det finns många utmaningar inom äldrevården i Lojo. Hemvården borde utvecklas mera - det jobbar staden redan på. Men kostnaderna för hemvården är något som skapar problem.

- När vi skulle vilja ge mera vård och stöd i hemmet så är det kostnaderna som gör att de äldre inte vill ha hemvård. De sköter det hellre med anhöriga eller låter helt bli att sköta det för att de inte vill betala.

Hammarén tror inte på det här med att patienterna själva ska delta i kostnaderna.

- Det går i kommuner som Helsingfors och Esbo där det finns rikare pensionstagare, säger Hammarén.

Esboborna har i medeltal 2300 euro i pension, i Lojo har man 1600 euro i månaden i pension och i kommunerna som fusionerats med Lojo har medelpensionen varit ännu längre.

- Man kommer inte långt med 1600 euro i månaden om man inte har besparingar och det har inte alla.

Se till helheten, inte sjukdomen

En annan utmaning som Lojo har är att alla äldre borde ha en egen vårdplan. Då skulle man inte sköta så mycket sjukdomar utan istället sköta helheten.

Inom äldrevården borde man också se till att få ett bättre kunnande inom geriatrin så att folk inte behöver få "allt för effektiv vård".

- I dag kan det finnas personer som har 10-15 mediciner. Det kanske inte behövs att vi effektivt sköter blodtrycket hos en 95-åring utan att vi istället funderar på helheten. Blir blodtrycket för lågt så blir patienten snurrig, förklarar Taina Hammarén.

Ett glas med vatten och läkemedelsburkar
Bildtext Patienter kan få många olika mediciner för olika krämpor.

14 tunga år i Lojo

Taina Hammarén kommer i december börja jobba som ledande läkare för den specialiserade sjukvården i Forssa. Hon tyckte det var trist att sluta jobba i Lojo för hon trivdes med sina arbetskamrater.

- Men å andra sidan så sa mina arbetskamrater att jag såg väldigt lättad ut. Det har varit ganska tungt de här 14 åren, säger Hammarén.

Lojo kommer att dra in Hammaréns tidigare tjänst. I stället kommer Lojo få en äldrevårdsledare. En del av Hammaréns tidigare arbete kommer att delas på andra personer.

Inte bäst för de äldre att bo hemma