Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fjärrläkarservice: Attendo får kalla handen av Raseborg

Från 2014
Uppdaterad 01.12.2014 10:05.
Läkare talar i telefon på mottagning.
Bildtext En fjärrläkare hjälper till vid till exempel äldreboenden på distans.

Raseborgs stad tycker att allt gick rätt till när staden upphandlade så kallade fjärrläkartjänster och valet föll på företaget Doctagon.

Företaget Attendo Terveyspalvelut förlorade konkurrensutsättningen och kräver nu att staden rättar till sitt upphandlingsbeslut. Attendo har också överklagat stadens beslut till Marknadsdomstolen. Staden anser att allt har gått rätt till.

Läkarservice via telefon

Det är frågan om en serviceform där en läkare på distans deltar i vården av klienter på äldreboenden. Personalen på boendena kan konsultera läkaren per telefon när som helst under dygnet. Läkare har tillgång till patientdatan.

Personalen på boendena kan utföra snabbmätningar som läkaren sedan kan se restultaten av och ta ställning till. Målet är att spara pengar och trygga tillgången av läkare.

Tjänsterna konkurrensutsattes

Doctagon hade under en försöksperiod levererat tjänster till Raseborg under ett halvt år. Efter det konkurrensutsattes fjärrläkartjänsterna.

Av dem som efter testperioden deltog i konkurrensutsättningen krävdes tre referenser, de skulle med andra ord under en längre tid ha levererat motsvarande tjänster till en tvåspråkig kommun.

Attendo angav visserligen tre referenser. Men när staden kontrollerade dem, visade det sig enligt staden att endast en av dem innehöll liknande fjärrläkarservice som beskrevs i anbudsbegäran. Och den tjänsten hade Attendo endast levererat under ett år så företaget fick inga kvalitetspoäng för det.

Grundtrygghetsnämnden i Raseborg har nu behandlat rättelseyrkandena och anser att kravet på referenser inte var orimligt och att Attendos rättelseyrkande och besvär till Marknadsdomstolen borde förkastas.

17.10 Doctagon sköter fjärrläkartjänster i Raseborg
29.8 Fjärrläkare inom äldrevården i Raseborg