Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Initierade åpromenader

Från 2014
Cyklist på biblioteksbron i Åbo
Bildtext Givande Åpromenader
Bild: Mariella Lindén

Personliga och välunderbyggda Åpromenader. Mariella Lindéns nya bok är underhållande och bjuder på intressanta och detaljrika historiska utflykter.

De flesta av oss har ägnat oss åt promenader vid Aura å i något skede av livet. När berätterskan Mariella Lindén promenerar omkring i sin nya bok Åpromenader tar hon läsaren med på språkliga och historiska utflykter vid ån och dess omgivningar. Det är bildat och initierat och dessutom roligt.

Historiskt och personligt

Händelser kring ån och spåren efter dem vävs in i Mariellas berättande på ett sätt som ger läsaren en trygg känsla; hon vet vad hon talar om. Och resorna kring ån löper också inåt, det blir en hel del personligt reflekterande kring det egna varandet vid ån.

Mariella Lindéns nyfikenhet på detaljerna och händelserna blir djupdykningar och utbroderingar som den erfarna berätterskan Mariella hanterar varsamt och humoristiskt. Det är kulturhistoriskt ur många perspektiv. Här synas miljökonst, arkitektur och torg. Dethär är en bok som resonerar bakåt med ett fräscht här och nu-perspektiv.

Tidsperspektiven är allt mellan istid till nutid och geografiskt rör sig boken i första hand mellan Korois och Åbo slott.

Boken Åpromenader har getts ut av Mariella Lindéns eget förlag Sannsaga, i samarbete med Turku Touring. Ombrytningen har gjorts av Lasse Harkkala. Delegationen för informationsspridning, Svenska kulturfonden och FILI/Delegationen för den svenska litteraturens främjande har bidragit med understöd.