Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så använder kyrkan sina pengar

Från 2014
Uppdaterad 02.12.2014 09:38.
Borgå domkyrka
Bild: Yle/Stefan Härus

Kyrkan fick in över en miljard euro i kyrkoskatt under fjolåret. Skattinkomsterna ökade i fjol trots att medlemsantalet stadigt har minskat de senaste åren. Men vad använder kyrkan pengarna till, och vad går den som lämnar kyrkan miste om?

Under veckoslutet lämnade över 13 000 medlemmar, och skattebetalare, kyrkan. Det är en smäll som kostar kyrkan flera miljoner euro. I fjol betalade varje medlem i medeltal 224 euro i kyrkoskatt.

Sixten Ekstrand
Bildtext Sixten Ekstrand

- Det är klart att några miljoner inte är någon stor del av kyrkans hela budget, men det påverkar, det gör det nog, säger Sixten Ekstrand som leder kyrkans central för det svenska arbetet.

Andelen finländare som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan har minskat från 80,6 procent år 2008 till 75,2 procent i slutet av fjolåret. I år har andelen minskat ytterligare.

Trots det var kyrkans skatteintäkter i fjol större än en enda gång sedan år 2008. Ekstrand förklarar det här med att skatteutvecklingen har varit positiv för merparten av kyrkans medlemmar.

- Många av dem som har trätt ut ur kyrkan är också studerande eller sådana som inte har så stora inkomster och de har följaktligen inte heller betalat så mycket i kyrkoskatt.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Andelen medlemmar i procent 80,6 79,7 78,2 77,2 76,4 75,2
Sammanlagda skatteintäkter i miljoner 974 954 954 989 962 1022
Kyrkoskatten i miljoner 852 859 842 856 864 917
Samfundsskatten i miljoner 122 95 112 133 98 105

Källa: Evangelisk-lutherska kyrkan

Bättre på svenskt håll

Medlemsflykten slår inte lika hårt mot Borgå stift som mot de finska stiften. Hittills har det varit betydligt färre finlandssvenskar som lämnar kyrkan än finländare överlag.

- Man har talat om en skillnad i kyrkotillhörigheten på mellan sju och nio procent, beroende på hur man räknar och hur man definierar finlandssvenskar, säger Sixten Ekstrand.

I slutet av fjolåret hade Borgå stift precis över 250 000 medlemmar. Ungefär 2 300 av stiftets medlemmar valde att lämna kyrkan under fjolåret, visar kyrkans statistik. Borgå stifts medlemmar betalade sammanlagt ungefär 46,5 miljoner euro i kyrkoskatt i fjol, med en skatteprocent på 1,7.

Vad går kyrkans pengar till?

Kyrkan fick alltså sammanlagt in över en miljard euro i fjol, men vart går pengarna? Främst till diakoniarbete och arbete med barn och unga, säger Sixten Ekstrand.

Så använde församlingarna sina pengar år 2012
Barn och ungdomsarbete 32 procent
Församlingsarbete 27 procent
Service 13 procent
Begravningsväsendet 11 procent
Musik 6 procent
Mission och internationell diakoni 5 procent
Information och kommunikation 4 procent
Kyrkböcker 2 procent
Fastigheter och andra kostnader 1 procent

Källa: Evangelisk-lutherska kyrkan

Vad får man för kyrkoskatten?

Kyrkoskatten anges ofta som orsak eller delorsak till att lämna kyrkan. I fjol betalade kyrkans medlemmar i medeltal 224 euro i kyrkoskatt.

Personligen kan den som betalar kyrkoskatt dra nytta av kyrkan till exempel vid dop, bröllop och begravningar. Men vad går de som lämnar kyrkan miste om, och hurdan kyrklig verksamhet kan man ta del av även om man inte hör till kyrkan?

Får man delta i en gudstjänst även om man inte är medlem?

Kyrkan har inget medlemskort, säger Sixten Ekstrand, och det mesta av det som kyrkan ordnar är öppet. Det gäller bland annat gudstjänster och konserter.

Får man bli begraven på en kyrkogård och få en kyrklig jordfästning även om man inte hör till kyrkan?

Enligt begravningslagen är det kyrkan som har ansvar för begravningsplatserna, och kyrkan får också ersättning av staten för det. Gravplatserna kostar därför lika oberoende av om du hör till kyrkan eller inte.

Det är också möjligt att få en kyrklig jordfästning, om de anhöriga så vill.

- Då diskuterar prästen nog med de anhöriga om varför de vill ha en kyrklig jordfästning och hur de tror att den avlidne skulle förhålla sig.

För den som är medlem i kyrkan är hyran ändå lägre vid jordfästningar och minnesstunder.

Sixten Ekstrand påpekar att man också kan vända på frågan. Varför vill man ha en kyrklig jordfästning om man inte hör till kyrkan?

- Om man väljer att inte bidra, ska man då åka snålskjuts på andras pengar och inte själv vara med och betala? frågar han.

Brudpar i en kyrka
Bild: Mika Kanerva

Kan du gifta dig i kyrkan även om du inte är medlem?

Nej, du måste vara skriftskolgången medlem av kyrkan. Om den ena parten hör till den lutherska kyrka och den andra är döpt och hör till ett annat kristet samfund så kan man i regel också få kyrklig vigsel.

Om den ena parten hör till kyrkan och den andra inte kan man inte heller få en kyrklig vigsel. Då kan man gifta sig borgerligt och få en kyrklig välsignelse.

Får man döpa sitt barn i kyrkan även om man inte själv är medlem?

Här är det mamman som bestämmer. Om mamman tillhör kyrkan kan man döpa sitt barn där. Det andra alternativet är att pappan är medlem, och mamman ger sitt samförstånd till att barnet döps.

Läs också:
"Det är inget problem att så många lämnar kyrkan"
"Kan gå som för Sodom och Gomorra"
Klagomål om Mäkinen till domkapitlet
Rekordmånga lämnade kyrkan under veckoslutet
Kyrkan fick hundratals nya medlemmar under helgen