Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Pengarna slut i Helsingfors - stadens sätt att spara

Från 2014
Uppdaterad 02.12.2014 07:30.
Salutorget med Helsingfors domkyrka

Helsingfors lever årligen över sina tillgångar, och får sedan täppa till underskottet med ökat låntagande. Den här gången behöver staden 54,7 miljoner euro mer än planerat, för att klara av kostnaderna för sjukvård och arbetslöshet. Enligt politikerna är överskridningen ändå förväntad.

- Vår budget tenderar att överskridas årligen då det dyker upp oförutsägbara kostnader. I en så här pass stor stad bör man komma ihåg att trots att 54 miljoner är en enorm summa, så är slutsumman på vår budget över fyra miljarder euro. Procentuellt är det en ganska liten summa, trots att det förtås är mycket pengar, säger stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki (Saml).

Det största behovet för tilläggsfinansiering finns inom social- och häslovårdstjänsterna, som har ett behov på 24 miljoner euro mer än det budgeterade. Dessutom behöver också Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) ytterligare 12 miljoner euro.

Enligt Vänsterförbundets Sirpa Puhakka kunde överskridningen ändå ha kunnat förtutses redan då budgeten gjordes upp.

- Det var önsketänkande att tro att vi skulle klara oss med så lite inom social- och hälsovården. Då budgeten är för stram överskrids den oundvikligen, trots att man ständigt försökt hitta nya sparåtgärder. Som jag ser det är det klart att det budgeterade inte motsvarar efterfrågan på tjänsterna, säger Puhakka.

Arbetslösheten ett problem

En annan stor extrakostnad orsakas av arbetslösheten, som har ökat kraftigt i Helsingfors under det senaste året. Mellan januari och september var antalet hushåll med rätt till utkomststöd 6,5 procent högre än under motsvarande period i fjol. För att klara av den här ökningen behövs nu tilläggsfinansiering på åtta miljoner euro.

- Vi i staden kan inte riktigt påverka den ekonomiska utvecklingen, och då sysselsättningsläget är dåligt stiger kostnaderna för utkomststödet automatiskt, vilket kan vara svårt att förutse, konstaterar Rauhamäki.

Också Utbildningsverket kommer att överskrida sin budget med sju miljoner euro på grund av att statsstödet till den grundläggande utbildningen kommer att bli mindre än man förväntat sig. Även Stadsbiblioteket behöver 1,8 miljoner euro mer än budgeterat.

Optimistisk budgetering

Budgetöverskridningarna är ändå inte något nytt fenomen i Helsingfors. Under de senaste åren har staden överskridit sin budget årligen. I fjol var överskridningen snäppet större än i år, hela 57,7 miljoner euro.

Rauhamäki anser ändå inte att överskridningarna skulle bero på en för optimistisk budgetering, utan ser det mer som ett sätt att tvinga de kommunala verken till att spara.

- Man kan förstås ha många olika åsikter om det här, men om vi i inte kräver tillräckligt hög budgetdisciplin så skulle överskridningarna antagligen vara ännu större. Nästa års budget kommer att vara ännu stramare, vilket är ett sätt att försöka tygla stadens ekonomi, säger Rauhamäki.

Puhakka tycker att det här är fel strategi.

- Vid bugetförhandlingarna presenterade Vänsterförbundets fullmäktigegrupp ett eget förslag som långt motsvarar de här nya siffrorna. Men då vi har den här sortens kostnadstak så var den omöjlig att få igenom, säger Puhakka.

Ännu mera lån

Trots det har staden ännu inte kunnat rätta mun efter matsäcken. Istället leder de årligen återkommande överskridningarna till att staden måste öka på sin skuldbörda mer än väntat. Enligt den ursprungliga budgeten skulle staden i år öka sitt låntagande med 450 miljoner, men nu stiger lånesumman till 500 miljoner. Sammanlagt har staden nu kring 1,8 miljarder euro i lån, och Rauhamäki hoppas på en återhållsammare upplåning under 2015.

- Då alla verken är tvugna att spara så tror jag att åtgärderna sakta men säkert kommer att börja synas och att motsvarande överskridningar inte längre sker. Men man bör komma ihåg att nästa års budget kommer att vara ännu stramare, säger Rauhamäki.

Puhakka har svårt att hålla med.

- Situationen kommer att vara den samma år 2015, social- och hälsovårdstjänsterna kommer helt säkert att överskrida sin budget, säger Puhakka.