Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Det här leder till sömnbrist och hjärtproblem i Vanda

Från 2014
Uppdaterad 02.12.2014 14:26.
Trafik på skärtorsdagen 2010

Över 77 000 vandabor lever i en miljö där bullernivån ligger på över 55 decibel. Det är som att konstant vistas i en stökig restaurangmiljö.

Vanda är en kommun som splittras av flera motorvägar och en ringväg. Enligt en EU-rapport är trafikbullret en verklighet för många vandabor.

- Utöver bullret från vägarna påverkas cirka 7 000 invånare av flygbuller och ytterligare 9 000 av järnvägen, berättar miljöingenjör Krister Höglund vid Vanda stad.

Miljöingenjör Krister Höglund
Bildtext Miljöingenjör Krister Höglund vill se fler bullerskärmar i Vanda, men staten har inte råd att bygga sådana.

Höglund har jobbat med miljöfrågor och buller i trettio år. Bullrets hälsoaspekter är påtagliga.

- Att leva i konstant buller kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och sömnproblem.

Sedan rapporten publicerades har Vanda jobbat fram ett åtgärdsprogram för att minska på bullret. Men frågan ligger inte enbart i stadens händer.

- Vi jobbar ju naturligtvis med bullerlösningar i stadsbilden, men det är staten som ansvarar för bullret som motorvägarna orsakar.

Viljan är stark, men ekonomin är svag

På Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland tvår miljöansvarige Arto Kärkkäinen sina händer. Det finns helt enkelt inte pengar till nya bullerskydd längs med gamla vägar.

- Den vägbudget vi har för gamla vägar går åt till underhåll, till exempel plogning, förklarar Kärkkäinen.

Då staten bygger nya vägar planerar man numera in olika form av bullerskydd, men då det gäller förbättringen av gamla vägar finns det inte mycket man kan göra.

- Ett alternativ till de dyra bullerskydden är att byta till en tystare beläggning. Men den är inte lika slitstark som den vanliga beläggningen, så när det till exempel gäller motorvägarna i Vanda är den inte ett alternativ, säger Kärkkäinen.