Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Det är inget problem att många lämnar kyrkan"

Från 2014
Uppdaterad 04.12.2014 12:34.
Johanneskyrkan i Helsingfors.
Bild: Fred Wilén/YLE

Att över 13 000 finländare lämnade den evangelisk-lutherska kyrkan under veckoslutet ska inte ses som ett problem utan en utmaning, anser Emma Audas, präst och forskare i äktenskapsteologi vid Åbo Akademi.

En del har lämnat kyrkan för att ärkebiskop Kari Mäkinen sagt sig stöda den könsneutrala äktenskapslagen. Andra har lämnat kyrkan av helt motsatt orsak, för att Kristdemokraterna röstade emot äktenskapslagen eller för att de motsätter sig kristdemokraten Päivi Räsänens uttalanden.

Enligt Emma Audas, präst och forskare i äktenskapsteologi vid Åbo Akademi, ska kyrkan inte ändra sig bara för att människor väljer att lämna den.

marcus rosenlund och emma audas
Bildtext Emma Audas
Bild: YLE/Parad Media

Kyrkan har historiskt sett alltid haft olika åsikt i frågor och det är inget nytt fenomen att tycka olika inom kyrkan.

- Kyrkan har aldrig varit en åsiktsgemenskap, utan en trosgemenskap, säger hon.

"Kyrkan är inget företag som samlar till krismöte"

Enligt Audas har kyrkan sin tro, som utvecklas och formas av människorna som utgör församlingen. Det betyder inte att kyrkan ska vända kappan efter vinden bara för att så många som möjligt ska kunna vara med.

- Vi är inte ett företag som ska samla till krismöte bara för att en stor kundkrets väljer att gå ut. Det är inte så vi fungerar. Vi anpassar inte vår teologi eller vår lära enligt vilka mätningar som når oss och som säger att människor tycker på ett visst sätt om oss, säger Audas.

Att kyrkan överlever är Audas övertygad om, även om den blir mindre och ser annorlunda ut i framtiden.

- Man brukar tala om kyrkan som en kropp där alla kroppsdelar är viktiga. Det betyder att kyrkan kan fungera trots att alla inte är med.

Audas tror ändå att kyrkan fungerar bäst och kan göra mest om så många som möjligt är med.

- Vi sörjer ju att många väljer att inte vara med, säger Audas.

Kyrkoskatten ofta ett argument

Det som ofta lyfts fram är argumentet att det finns en direkt, ekonomisk följd av att människor lämnar kyrkan. Det är ändå ingenting som skrämmer Audas.

-Titta nu blir kyrkan av med sina skattepengar. Det här tycker många om att lyfta fram och det är ju sant. Det är en direkt följd och vi har inte råd att värma upp lika många församlingshem med den här farten. Men det är inte så farligt, säger Audas.

Om medlemsflykten fortsätter förändras verksamheten, vilket är tråkigt erkänner Audas. Men det är också en positiv utmaning att kyrkan blir tvungen att definiera sin grunduppgift.

-Vi måste jobba mera med frivilligarbete, vilket jag tycker att är en väldigt positiv sak. Vi måste skapa församlingar där medlemmarna själva är de som jobbar i församlingen och det är en väldigt positiv utveckling, säger Audas.

”Arbetare behövs också”

Marita Riitakorpi, diakonissa vid Matteus församling, är däremot mera orolig för vad som händer på sikt om ännu fler skriver ut sig ur kyrkan.

- Det är klart att det blir mycket mindre kyrkoskatt om ännu fler skriver ut sig. Då är det inte så många som kan jobba inom kyrkan. Vi får inte verksamhetsmedel eller budgetmedel inom till exempel diakonin, säger Riitakorpi.

Att endast förlita sig på frivilligt arbete inom kyrkan är inte säkert och hållbart, anser Riitakorpi. Det behövs också arbetare som, vid sidan av kyrkoherden, håller ut i vått och torrt.

- Vi måste komma ihåg att en frivillig inte behöver ta ansvar. Hon eller han kan när som helst sluta eller ta paus. Det måste finnas någon som håller i trådarna och administrerar och stöder arbetet inom kyrkan, säger Riitakorpi.

Läs också:
Så använder kyrkan sina pengar
"Kan gå som för Sodom och Gomorra"
Klagomål om Mäkinen till domkapitlet
Rekordmånga lämnade kyrkan under veckoslutet
Kyrkan fick hundratals nya medlemmar under helgen

Diskussion om artikeln