Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Högstadierektor i Kristinestad fick rätt

Från 2014
Uppdaterad 02.12.2014 10:23.
Kristinestads högstadieskola
Bildtext Arkivbild. Kristinestads högstadieskola.
Bild: Yle/Ann-Sofie Långvik

Det har varit en lång och tung process, säger Vivan Danielsson, men nu är hon lättad över att högsta förvaltningssdomstolen bedömde att staden Kristinestad gjorde fel som sa upp henne från tjänsten som högstadierektor.

HFD:s utslag kom i förra veckan. Vivan Danielsson får nu tillbaka sin tjänst.

Vivan Danielsson får tillbaka sin tjänst

1:56

- Det är delikat för staden. Det hör inte till vanligheterna. När HFD har konstaterat att Vivan Danielsson har rätt att återgå till sin tidigare tjänste och att styrelsens beslut att avsätta henne har varit olagligt så ska staden som arbetsgivare, alltså styrelsen, konstatera att hon har rätt att återgå till sin gamla tjänst som rektor för svenska högstadiet i Kristinestad, säger stadsstyrelsens ordförande Bernhard Utter.

Flera tjänster påverkas

Det här påverkar en rad andra beslut som tagits under de 3,5 år som ärendet genomgått domstolsprövning. Bland annat beslutet att slå ihop rektorstjänsterna på högstadiet och gymnasiet måste göras om.

Beslutet har inte vunnit laga kraft eftersom det är föremål för besvär i Vasa förvaltningsdomstol.

- Utbildningsnämnden måste ju göra ett logiskt beslut och återta sitt tidigare beslut, säger Utter.

Om staden på nytt besluter att slå ihop rektorstjänsterna på svenska högstadiet och gymnasiet bör den tjänsten erbjudas Danielsson, enligt Utter.

På finska sidan anställdes i höst en rektor för både högstadiet och gymnasiet. Den tjänsten påverkas inte.

Svenska gymnasiets rektor Margareta Rissanen, som är förordnad att sköta rekotrstjänsten också på högstadiet, återgår till sina tidigare uppgifter när Danielsson kommer tillbaka till sin gamla tjänst.

Betala notan med premitteringar?

Att staden sade upp rektorn på olagliga grunder kommer nu att innebära stora utgifter för svenska utbildningsnämndens budget. Utter talar om att det här kan komma att betalas med ytterligare permitteringar.
En kontroll på stadskansliet visar att det är 37 månaders lön som staden är skyldig Danielsson. Det är fråga om cirka 250 000 euro.

- Utbildningsväsendet har fått sin ram och måste hålla sig inom den, trots att det har kommit en löneutgift till. För att inte tala om den löneutgift som vi har att betala ut på tre och ett halvt år (till Vivan Danielsson). Också det tas från utbildningscentralens budget. Så de har nog att kämpa, säger Utter.

I höst beslöt staden också inrätta en tjänst som bildningsdirektör, som ska sköta de uppgifter som tidigare har varit fördelade mellan de svenska och finska gymnasierektorerna.

Det beslutet har ännu inte vunnit laga kraft, eftersom också det ska prövas i Vasa förvaltningsdomstol. Tjänsteinnehavaren är redan vald och bildningsdirektören ska tillträda den 2 januari.

- Nog ser det ut som om hon ska kunna börja. VI måste ju göra något annat om besväret går igenom i fråga om den här tjänsten.

HFD oense med VFD:s beslut

Vivan Danielsson besvärade sig till Vasa förvaltningsdomstol mot stadsstyrelsens beslut att säga upp henne från tjänsten som rektor den 18.4 2011.

Vasa Förvaltningsdomstol ansåg 2013 att beslutet att avskeda Vivan Danielsson tillkom i felaktig ordning.

Stadsstyrelsen förde ärendet vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

Vivan Danielsson lämnade också hon in ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom hon ville att även de övriga grunderna i hennes kommunalbesvär ska prövas, det vill säga lagligheten i att säga upp henne.

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade Vasa förvaltningsdomstols beslut. Det skedde inga formella fel kring hur Danielsson har hörts. Däremot fick Vivan Danielsson rätt i att hon avskedades på olagliga grunder.

Sades upp på olaglig grund

I augusti 2010 fick rektorn en varning där hon uppmanades förbättra sitt ledarskap.

Uppsägningsbeslutet den 18.4.2011 hänvisar till sådant som har hänt före varningen. Beslutet togs också innan man bedömt om arbetsmiljön och ledarskapet hade förbättrats.

Rapporterna efter utredningen visade att utvecklingen började gå åt rätt håll. Staden hade inte kommit med någon konkret orsak till uppsägning som skulle ha inträffat efter hon fått varningen och således var uppsägningsbeslutet olagligt.

Staden Kristinestad åläggs att ersätta Vivan Danielssons rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen med 8 704,80 euro.