Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Drastiska besparingar i Kristinestad

Från 2014
Uppdaterad 02.12.2014 16:39.
Vy över Kristinestad sett från den gamla järnvägsbron
Bild: Yle/Ann-Sofie Långvik

Permitteringar, stängda skolor och bibliotek, halverade tjänster för bildning, kultur och ungdomar. Bland annat det ingår i det förslag som ekonomibalanseringskommittén i Kristinestad överräckte till stadsdirektören på måndagen.

Rapporten är avsedd att använda som underlag när stadsdirektören gör upp budgetförslaget för nästa år. Ekonomibalanseringsgruppens uppdrag var att minska utgifterna med två miljoner fram till 2016, jämfört med årets driftsbudget.

Åtgärderna som presenteras i rapporten innebär en total inbesparing på cirka 750 000 euro. En del av de stipulerade kostnadsminskningarna har nämnderna redan presenterat i sina budgetförslag.

- Det som fattas från inbesparingskravet kommer att antecknas som balanseringsanslag, som nås genom att premittera hela stadens personal, skriver kommittén i sin rapport.

Skolstängningar och dagisförändringar

Kommittén föreslår bland annat att Tjöck skola stänger hösten 2016. Eleverna flyttar in i Kristinestads skola, som vid det laget ska vara renoverad. Tjöck skola ska i stället bli hemvist för Lilliput-daghemmet som i dag finns i hyrda utrymmen i Tjöck.

Eleverna från Lapväärtin koulu flyttar till Kantakaupungin koulu redan från och med nästa höst, enligt förslaget. Den finska skolan i Lappfjärd föreslås i stället bli daghem för drygt 60 barn vid daghemmet Nallarna och Dagsmarks daghem.

Det betyder att verksamheten i fastigheterna vid Dagsmarks skola helt skulle upphöra, då även filialbiblioteket ska stänga, enligt förslaget.

Gruppen föreslår också att lånestationen i Sideby och biblioteket i Lappfjärd stänger och att bokbussen i sället börjar användas mera. En stängning av biblioteken ska ge en inbesparing på drygt 5000 euro.

För Dagsmarks del blir det fråga om inbesparingar främst på fastighetessidan, 50 000 euro.

Rådgivningar dras in?

På bildnings och fritidssidan föreslås att tre tjänster halveras. Kultursekreterarens och museichefens tjänster skulle göras om till deltidstjänster. Dessutom föreslås personalresurserna inom bildnings- och fritidscentralen minska med ett halvt årsverke.

Gruppen föreslår också att bildnings- och fritidscentralen slås ihop med utbildningscentralen. Där har inte gjorts några kallykler över inbesparingar.

För vård och omsorgscentralen kunde vissa inbesparingar göras genom att remittera en del patienter för specialsjukvård i Björneborg. Ekonomibalanseringskommittén nämner också att tandvården, mödrarådgivningen och övrig rådgivning kunde koncentreras till huvudhälsostationen.

Det skulle betyda att rådgivningsstationerna i Sideby och Lappfjärd stänger. I rapporten finns inga kalkyler över vilka inbesparingar det skulle medföra. Vård och omsorgsnämnden tar ställning till budgetjusteringarna i kväll.

Vård- och omsorgschef Christian Lindedahl skirver i sin beredning man inte skulle nå några inbesparingar genom att stänga rådgivningarna. Däremot skulle det leda till ökade resekostnader för hemservicen.

Stadsstyrelsen behandlar budgeten nästa vecka.