Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Forskare: Locka turister med fornlämningar

Från 2014
Uppdaterad 03.12.2014 09:09.
miljövandring bland fornlämningar i nagu
Bildtext Egentliga Finlands landskapsmuseum ordnade en miljövandring bland fornlämningar i Nagu.

Kulturmiljön borde i högre grad användas för att locka turister till skärgården. Det anser Egentliga Finlands landskapsmuseum som på tisdag ordnade en miljövandring i Nagu.

fornminne i simonby i nagu
Bildtext Gravröse i Simonby i Nagu

Egentliga Finlands landskapsmuseum har under hösten undersökt kulturmiljöerna i Nagu. Områdets byggnader och fornlämningar har blivit inventerade och nu är målet att sprida den insamlade kunskapen till allmänheten.

Därför ordnade landskapsmuseet på tisdag en miljövandring där skärgårdsborna fick bekanta sig med de inventerade kulturmiljöerna och fornlämningarna i Simonby i Nagu.

Miljövandring bland fornlämningar

Vandringen började i skogen bakom Simonby gamla skolbyggnad och gruppen på ungefär 15 personer fick bekanta sig med olika fornlämningar som stenformationer och gravrösen.

På plats var bland annat Katja Bonnevier och Mia Lagström från Korpo.

- Det var riktigt intressant och dessutom skönt att få vara ute i friska naturen, säger Lagström.

- Det ger mycket mera att få gå tillsammans med en expert som kan berätta om det man ser, säger Bonnevier.

På plats från Korpo var också finska skolans rektor Vesa Vuoristo.

- Det var jätteinressant. Inte visste jag att det fanns så här många fornlämningar i Nagu, säger Vuoristo som tycker att dylika vandringar kunde vara ett bra sätt för eleverna att lära sig mer om sin omgivning.

- Vi jobbar mycket med att eleverna ska känna sin närmiljö och veta vad som finns här i skärgården.

Turismen vinner på att utnyttja kulturmiljön

forskare sara tamsaari
Bildtext Forskare Sara Tamsaari.

Efter vandringen fick deltagarna vila sina fötter en stund och ta del av en presentation om hur inventeringsmaterialet kunde utnyttjas. Enligt Sara Tamsaari som är forskare vid landskapsmuseet har speciellt turismen mycket att vinna på att utnyttja kulturmaterialet.

- Det skulle vara viktigt att företagare får tillgång till information om kulturmiljön. Vid landskapsmuseet samlar vi ständigt in massor av information. Som det ser ut nu används informationen främst inom planering av markanvändning men den kunde i högre grad utnyttjas inom turismen, säger Tamsaari

Mia Lagström som själv är turistföretagare tycker det låter som en bra idé att företagare skulle få mer information om kulturmiljön.

- Det behövs mer samlad kunskap. Inte bara för oss företagare utan för alla invånare. Ju mer man vet om sin närmiljö desto mer sätter man kanske värde på den, säger Lagström.

Kulturmiljödata åt alla

Miljövandringen var en del av ett nytt projekt där målet är att göra kulturmiljön mer lättillgänglig. Projektet Ett framgångsrikt Pargas - Kulturmiljödata för alla, finansieras med landskapets utvecklingsmedel, beviljat av Egentliga Finlands förbund.

Med i projektet är förutom Pargas stad och Egentliga Finlands förbund också föreningen Egentliga Finlands byar, byggnadsvårdsföreningen Curatio, Skärgårdshavets biosfärområde, Lounaispaikka och Forsstyrelsen.

- Tillsammans försöker vi skapa en databas där man kan hitta geografisk information om kulturmiljön. Databasen kommer att vara öppen för alla men jag hoppas att speciellt turistföretagare ska använda sig av informationen, säger Tamsaari.