Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

FINRISKI-kalkylatorn

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
finrisk-kalkylator
Bild: Yle

Mata in dina uppgifter i kalkylatorn härunder och se hur stor risken är att du inom tio år kommer att drabbas av hjärtinfarkt eller slaganfall.

FINRISKI-kalkylatorn är utarbetad av det finländska Institutet för hälsa och välfärd (THL).

FINRISKI-kalkylatorn skiljer sig från andra liknande räknare genom att den också tar i beaktande riskfaktorerna diabetes och ärftlighet.

Kalkylatorn används av hälsovårdspersonal till exempel vid bedömning av om en patient bör använda blodtryckssänkande eller kolesterolsänkande läkemedel.

Eftersom många riskfaktorer spelar in vid uppkomsten av kranskärlssjukdom och slaganfall bedöms behovet av t.ex. kolesterolsänkande mediciner utgående från vilka andra riskfaktorer patienten har.

En mager kvinna som inte röker kan kanske leva gott med ett högt totalkolesterol, medan det är viktigare att hålla kolesterolet nere hos en överviktig man, vars föräldrar har dött i hjärtinfarkt.

Så använder du kalkylatorn

Mata in dina uppgifter i kalkylatorn genom att dra i reglagen eller skriva in värdena i fälten.

Med totalkolesterol menas det som på laboratorieblanketten heter fS-Kol eller fP-Kol. HDL-kolesterol är det så kallade goda kolesterolet.

Systoliska blodtrycket anges av den första och högre siffran, tex 120 vid RR 120/80 mmHg.

Dina resultat i kalkylatorn ändras allteftersom uppgifterna matas in.

Ge dina uppgifter

Kön
år
Röker du?
mmol/l
mmol/l
mmHg
Har du diabetes?
Har någondera av dina föräldrar haft hjärtinfarkt?

Risken att du inom tio år ska insjukna i

hjärtinfarkt / kranskärlssjukdom
0%
0%
0%
slaganfall
0%
0%
0%
någondera
0%
0%
1%
Risken att du ska insjukna i hjärtinfarkt/kranskärlssjukdom är 0%, i slaganfall 0% och i någondera 0%.
Risken att en person i samma ålder och av samma kön som du, men utan riskfaktorer, ska insjukna i hjärtinfarkt/kranskärlssjukdom är 0%, i slaganfall 0% och i någondera 0%.
Risken att en person i samma ålder och av samma kön som du och med riskfaktorer som den finländska befolkningen i medeltal har ska insjukna i hjärtinfarkt/kranskärlssjukdom är 0%, i slaganfall 0% och i någondera 0%.

Den första rutan visar risken för hjärtinfarkt eller kranskärlssjukdom under de kommande tio åren. Den mellersta rutan visar risken för slaganfall, till vilka räknas både hjärninfarkt och hjärnblödning. I den tredje rutan visas risken att en person inom tio år ska drabbas av någondera sjukdomen.

Om någon av dina egna, röda staplar stiger över 10 procent bör du diskutera saken med din läkare och få hjälp att sänka dina riskfaktorer.

FINRISKI-undersökningen är en omfattande finländsk befolkningsundersökning om riskfaktorer bakom kroniska, icke-smittsamma sjukdomar. Undersökningen har gjorts vart femte år sedan 1972. Kalkylatorn baserar sig på studier av finländare, vilkas hälsotillstånd har följts upp under tio års tid.

Läs om riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.