Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Duktiga medborgare med gott rykte kan få medalj

Från 2014
Bildtext Förtjänsttecken: Finlands Vita Ros orden
Bild: Studio Fotonokka Oy

En rad med förtjänsttecken delas ut på självständighetsdagen. Man har en chans att få ett förtjänsttecken om man har goda personliga meriter, är duktig i sitt jobb eller om man har en betydande samhällelig uppgift.
Dessutom ska man ha gott rykte.

Statuterna för Finlands Vita Ros orden (FVR) härstammar från 1919, och ges för förtjänster fosterlandet till fromma.

Bildtext Finlands Vita Ros orden / förtjänsttecken
Bild: ritarikunnat.fi

Finlands Lejons orden (FLO) är den yngsta av ordnarna , och förlänas som erkänsla för framstående såväl civila som militära förtjänster.

Bildtext Finlands lejons orden / förtjänsttecken
Bild: ritarikunnat.fi

FVR:s och FLO:s utmärkelsetecken kan ges också till utlänningar.

Bildtext Frihetskorsets orden
Bild: ritarikunnat.fi

Vidare finns det en tredje orden: Frihetskorsets orden. Frihetskorset och Frihetsmedaljen instiftades 1918.

Stormästaren för ordnarna är Republikens President, som har ensamrätt att förläna utmärkelsetecken. Stormästaren ingår i ett ordenskapitel.


Utmärkelsen visas upp bara vid festtillfällen

Förr bars utmärkelsetecken också till vardags men i dag bärs de enbart vid festtillfällen - i allmänhet till festdräkt, det vill säga frack – men kan dock bäras också till mörk kostym.

Bild: Studio Fotonokka Oy


Ansökan om utmärkelsetecken

En person kan få utmärkelsetecken om den har personliga meriter som ligger över genomsnittsnivån och som erhållits genom egen yrkesskicklighet eller i betydande samhälleliga uppgifter. Personen bör också ha gott rykte.

Förslagen sänds ofta till centralorganisationer eller motsvarande organisationer som skickar dem vidare till ett ministerium. Statsbolagens förslag sänds direkt till behörigt ministerium.

Ministerierna gallrar bland de sökande eftersom varje ministerium har en kvot för sina framställningar. Den egentliga framställan till ordenskapitlet görs av en medlem i statsrådet.

Framställningarna med noggranna motiveringar riktas till ordenskapitlet. Meriter och personuppgifter måste utredas noga. Initiativtagaren är i första hand ansvarig i frågor som gäller utmärkelsetecknet.

Utmärkelsetecknets klass bestäms ändå inte helt enligt meriterna utan enligt tjänste- eller samhällsställning


Utmärkelsetecknen är inte gratis

Alla beviljade utmärkelsetecken levereras tillsammans med ordensdiplom och ordensbroschyr till behörigt ministerium.

Lösenavgifter för olika ordnar:

  • Storkors (SK) 1.536 euro
  • Kommendörstecken av 1:a klass (K I) 1.436 euro
  • Kraschan 967 euro
  • Kommendörstecken (K) 526 euro
  • Riddartecken av 1:a klass (R I) 371 euro
  • Riddartecken (R) 329 euro

De avgiftsbelagda utmärkelsetecknen förses med bankgiroblankett. Finska medborgare ska betala en avgift för sitt diplom om utmärkelsetecknet inte har tilldelats med kedja, briljanter eller svärd.

Lösenavgifterna ligger mellan 329 och 1 536 euro.

Numera betalar staten och i allmänhet också kommuner samt industri- och affärsföretag lösenavgiften för de anställda som belönats.

För FLO:s förtjänstkors och FVR:s förtjänstkors samt medaljer betalas dock ingen avgift.

Den som jobbat för staten i 30 år kan få medalj

Det finns ytterligare en rad andra utmärkelsetecken och minnesmedaljer . Statens tjänsteutmärkelsetecken motsvarar det tidigare utmärkelsetecknet för oförvitlig tjänst, och den utmärkelsen kan man få för minst 30 års statlig tjänst. Förslagen behandlas av en särskild kommission i anslutning till finansministeriet.

Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland instiftade 1935 Heliga Lammets Orden (HLO) vars utmärkelsetecken tilldelas personer som utmärkt sig i kyrkosamfundets tjänst eller till dess fromma.

Till de halvofficiella utmärkelsetecknen hör bland annat den evangelisk-lutherska kyrkans i Finland S:t Henrikskors, Mikael Agricolakorset och Utmärkelsetecknet för församlingsarbete. Finska hushållningssällskapets och Centralhandelskammarens förtjänstmärken hör till samma grupp - likaså Finlands Stadsförbunds och Finlands Kommunförbunds förtjänsttecken samt Helsingforsmedaljen.

Förtjänsttecken som beviljas av olika organisationer, föreningar och företag är inofficiella eller privata. De används bara vid tillställningar som ordnas av sammanslutningen i fråga eller den bransch som den representerar.

Utmärkelsetecknen delas ut den 6 december.